Srijeda, 22. Maj 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 20.11.2018.

Rok za prijavu: Četvrtak, 06.12.2018.

Izvor: Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:University Paris-Est CréteilAdresa:61, avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil Cedex – FranceEmail:ana.megrelishvili@u-pec.frURL:http://www.u-pec.fr

Konkurs Univerziteta Istočni Pariz (Francuska) za dodjelu Erasmus+ stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu za ak. 2018/19. godine

Konkurs je istekao!


U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za boravak na Univerzitetu Istočni Pariz (Francuska) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godini.
 
STUDIJSKE OBLASTI: U skladu sa potpisanim sporazumom dostupne su samo studijske oblasti: economics, management, science, technology. Više na linkovima:
APLIKANTI: Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor, master) Univerziteta u Sarajevu.
 
IZNOS STIPENDIJE:
 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam (ukoliko je potrebno).

PRIJAVA: Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 
DOKUMENTACIJA: Potrebno je prikupiti sljedeće dokumente:
 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika za studente koji će slušati predmete na engleskom jeziku:  minimalan nivo B1 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, odnosno diploma certificirane škole za strane jezike;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 
 
ROK ZA PRIJAVU: Konkurs je otvoren 20.11.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 06.12.2018. godine do 15:00 sati.
 
NAPOMENE:
 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost u ljetnom semestru 2018/2019. godine:
 • za stipendiju se mogu prijaviti studenti BA i MA ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu;
 • dostupne su 4 stipendije;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.

LINKOVI:

DODATNE INFORMACIJE: Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

KONKURSI

Rok za prijavu: 10.07.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 19 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 28.06.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 7 dana.

Konkurs Fondacije "Izvor nade" za dodjelu srednjoškolskih stipendija za šk. 2019/20. godini

Rok za prijavu: 20.06.2019. // Konkurs je otvoren još 29 dana.

Javni poziv Vlade Japana za dodjelu MEXT stipendija za 2020. godinu