Četvrtak, 16. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 02.08.2019.

Rok za prijavu: Petak, 30.08.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Bosna Bank International - Fond Sheikh Saleh KamelAdresa:Trg djece Sarajeva 1, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 (0)33 27 51 98Fax:+387 (0)33 27 51 78Email:[email protected]URL:www.bbibanka.com.ba

Konkurs za dodjelu 100 stipendija za 2019. godinu za djecu bez jednog ili oba roditelja iz fonda "Sheikh Saleh Kamel" za region jugozapadne BiH

Konkurs je istekao!


Na osnovu člana 2. i 3. Pravilnika o stipendiranju učenika/studenata, Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, Rektoratom Univerziteta u Sarajevu, Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te Asocijacijom Fatma raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu 100 stipendija za 2019. godinu
za djecu bez jednog ili oba roditelja iz Fonda Sheikh Saleh Kamel za region jugozapadne BiH

 

Pravo na konkurs imaju:

Djeca bez jednog ili oba roditelja, učenici osnovnih i srednjih škola i redovni studenti fakulteta, državljani BiH, sa teritorije regiona jugozapadne BiH (ukupno 100 stipendija za navedeni region iz ukupnog Fonda od 500 stipendija za teritoriju cijele BiH), kako slijedi:

Region “4” - region jugozapadne BiH
 

Dodjeljuje se 100 stipendija - obuhvaća teritoriju Herecegovačko-neretvanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10, te općine: Trebinje, Ljubinje, Bileća, Berkovići, Nevesinje, Istočni Mostar, Gacko, Kalinovik i Foča.

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 12 rata iznosi KM u protuvrijednosti iznosa od USD 100,00.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama ili na web stranici BBI dostaviti konkursnoj Komisiji sa naznakom “Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel – Region 4 – jugozapadne  BiH“ lično/osobno predajom u prostorijama podružnice/poslovnice BBI u Konjicu, Mostaru i Stocu sljedeće dokumente: 
 1. Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
 2. Kopija rodnog lista;
 3. CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
 4. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;
 5. Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje za-vršene školske/akademske godine);
 6. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca;
 7. Odgovarajući dokument da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%;
 8. Kućnu listu;
 9. Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i rad-nom statusu) ili ukoliko je roditelj nezaposlen potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske usta-nove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
 10. Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
 11. Izjavu da aplikant nije korisnik - primalac niti jedne druge stipendije.
 
Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da se radi o đacima/studentima bez jednog ili oba roditelja), neće biti primljene, odnosno neće biti uzete u razmatranje.

Primaoci stipendija iz Fonda Sheikh Saleh Kamel će biti obavezani da odmah po zaposlenju i/ili sticanju samo-stalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to u iznosima ne manjim od 3% od njihove mjesečne plaće/prihoda ili u većem iznosu po njihovoj odluci, pa sve dok ne vrate iznos ukupno primljenih sredstava.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju studenti iz porodica šehida, odnosno poginulih boraca, odnosno studenti u čijim porodicama postoje pripadnici RVI preko 50%, civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca.

Primaoci stipendija će biti u obavezi odazvati se na poziv Davaoca stipendija ili Asocijacije „Fatma“ za prisustvovanje edukacijskim i sličnim predavanjima koji se organiziraju u regiji kojoj gravitira prebivalište dobitnika stipendije. 
 
Komisija će razmatrati sve potpune prijave primljene do petka, 30.08.2019. godine do 12:00 sati.
 
Davalac stipendija, odnosno Komisija za dodjelu stipendija, zadržava pravo izvršiti preraspodjelu broja stipendi-ja po regionima u skladu sa brojem pristiglih aplikacija koje ispunjavaju uslove konkursa.

BBI zadržava dokumentaciju učenika/studenata dobitnika stipendija. BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatni info telefon: 0800 200 20 ili putem e-maila: [email protected]
 

KONKURSI