Utorak, 26. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 12.06.2018.

Rok za prijavu: Utorak, 31.07.2018.

Izvor: Univerzitet u Sarajevu

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)
III stepen (Doctor, PHD)
Ostalo

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:University of the Balearic IslandsAdresa:Cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears)Telefon:+34 - 971 17 30 00Fax:+34-971 17 27 63Email:ordinas@uib.esURL:http://www.uib.eu

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta Balearskih ostrva (Španija) za akademsku 2018/19. godinu

Konkurs je istekao!

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studijski boravak na Univerzitetu Balearskih ostrva (Španija) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.
 
STUDIJSKE OBLASTI: U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Balearskih ostrva dostupne su sljedeće studijske oblasti: inžinjering, biznis, ekonomija, engleski jezik.
 
APLIKANTI: Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija (bachelor, master, PhD) te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.
 
IZNOS STIPENDIJE:
 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • Staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
 • Putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam. 
PRIJAVA: Potrebno je da se registrujete na online formi, a zatim na email erasmuska107@uib.es dostavljate sljedeće dokumente: 
 
Studenti:
 1. Online forma
 2. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana, obavezno da bude na memorandumu matične institucije
 3. Kopija pasoša
 4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
 5. Certifikat o poznavanju stranog jezika (Engleski ili Španski jezik nivo B2)
 6. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana (samo za bachelor i master studente)
 7. Prijedlog plana rada tokom boravka na Univerzitetu Balearskih ostrva i kratki CV sa navedenim istraživanjima i objavljenim radovima, sa pečatima od strane obe institucije (samo za PhD studente)
 8. CV sa detaljnim opisom istraživanja i objavljenih radova (samo za PhD studente)
 9. Kopija diplome ili dokaz o upisu na master/doktorski studij na matičnom univerzitetu (samo za master i PhD studente)
 10. Dokaz o socijalnoj ili materijalnoj situaciji, ukoliko kandidat dolazi iz socijalno ili ekonomski ugrožene kategorije
Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije moraju dostaviti i dokaz o obavljenom postupku priznavanja na matičnom fakultetu/akademiji.
 
Akademsko osoblje:
 1. Online forma
 2. Nominacijsko pismo – potpisano od pro/dekana, obavezno da bude na memorandumu matične institucije
 3. Kopija pasoša
 4. Certifikat o poznavanju stranog jezika (Engleski ili Španski jezik nivo B2)
 5. Ugovor o mobilnosti koja će biti sprovedena na Univerzitetu Balearskih ostrva. Svi dijelovi ugovora moraju biti popunjeni detaljno, a privremena baza aktivnosti koje će biti sprovedene mora se posebno napomenuti. Ugovor o mobilnosti mora biti potpisan od strane obe institucije nakon podnošenja prijave.
Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmuska107@uib.es.
 
ROK ZA PRIJAVU: Konkurs je objavljen 12.06.2018. godine, a rok online prijavu i dostavljanje dokumentacije Univerzitetu Balearskih ostrva je do 31.07.2018. godine do 15:00 sati.
 
NAPOMENE:
 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci za studente, 7 dana i minimalno 8 sati predavanja za akademsko osoblje),
 • studenti bachelor studija trebaju biti upisani na minimalno drugu godinu studija,
 • stipendija se odnosi na zimski semestar 2018/2019. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • vodite računa da su različite online forme za studente i akademsko osoblje,
 • određeni dokumenti, kao što su nominacijsko pismo i ugovor o učenju/mobilnosti moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.
LINKOVI:
POSTUPAK ODABIRA: EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 
DODATNE INFORMACIJE: Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 15 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini