Petak, 18. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 24.04.2018.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 21.05.2018.

Izvor: Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:University Beira InteriorAdresa:Convento de Sto. António. 6201-001 Covilhã. PortugalTelefon: +351 275 319 700Fax:+351 275 329 183URL:http://www.ubi.pt

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta Beira Interior u zimskom semestru akademske 2018/19. godine

Konkurs je istekao!

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u zimskom semestru 2018/2019. godine na Univerzitetu Beira Interior, Portugal.
 
STUDIJSKE OBLASTI: U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti sa ovom grupacijom politehničkih instituta u Portugalu, dostupne su studijske oblasti iz političkih nauka, međunarodnih odnosa i filozofije (link sa programima: http://www.ubi.pt/en/courses).
 
APLIKANTI: Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija (BA, MA) Univerziteta u Sarajevu.
 
IZNOS STIPENDIJE:
 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.
PRIJAVA: Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.
 
DOKUMENTACIJA:
 
Studenti:
 • Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 • Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 • Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 • Skenirana stranica pasoša

Način pripreme dokumentacije objašnjen je ovdje.

ROK ZA PRIJAVU: Konkurs je objavljen 24.04.2018. godine, a rok za prijavu je 21.05.2018. godine.

NAPOMENE:

 • prijavljujete se za zimski semestar 2018/2019. godine,
 • prije prijavljivanja poželjno je da kontaktirate kontakt osobe kako biste dobili sve potrebne informacije,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za više informacija: BRUNO DANIEL FERREIRA DA COSTA <bdfc@ubi.pt>
LINKOVI:
DODATNE INFORMACIJE: Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini