Nedjelja, 24. Mart 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 16.03.2018.

Rok za prijavu: Četvrtak, 26.04.2018.

Izvor: Univerzitet u Sarajevu

Nivo obrazovanja: II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Mälardalen UniversityAdresa:Box 883, 721 23 Västerås, SwedenTelefon:+46 (0) 21-10 13 00Telefon:+46 (0) 16-15 36 00Email:radu.dobrin@mdh.seURL:http://www.mdh.se

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta Malardalen (Švedska) za akademsku 2018/19. godine

Konkurs je istekao!

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za dvosemestralni studijski boravak na Malardalen univerzitetu (Švedska) u akademskoj 2018/2019. godine.
 
STUDIJSKE OBLASTI: U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Malardalenu dostupne su studijske oblasti na linku: http://www.mdh.se/utbildning/program/programschema-for-program-1.659
 
APLIKANTI: Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti drugog ciklusa (master) Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
 
IZNOS STIPENDIJE:
 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.
PRIJAVA: Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.
 
DOKUMENTACIJA:
 
Studenti:
 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – u ovoj fazi prijave dovoljno je ispuniti ugovor sa podacima/predmetima koje biste slušali/pratili. Nisu potrebni potpisi, već da se vidi šta namjeravate raditi tamo. Ako vas obavijeste da ste primljeni, ispunjavate i potpisujete ugovor.
 3. Prepis ocjena – ukoliko nije u originalu na engleksom jeziku, onda treba da bude preveden na engleski jezik od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. Dokaz o poznavanju stranog jezika (engleskog)
 5. CV (Europass form)
 6. Skenirana stranica pasoša
Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.
 
ROK ZA PRIJAVU: Konkurs je otvoren 16.03.2018. godine, a rok za prijavu je do 26.04.2018. godine.
 
NAPOMENE:
 • stipendija se odnosi na dvosemestralnu mobilnost, odnosno cijelu akademsku 2018/2019. godine (10 mjeseci),
 • dostupno je šest (6) stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba: Radu Dobrin <radu.dobrin@mdh.se>
LINKOVI:
 
POSTUPAK ODABIRA: Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 
DODATNE INFORMACIJE: Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

KONKURSI

Rok za prijavu: 06.04.2019. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Općine Lukavac za dodjelu stipendija učenicima i studentima u budžetskoj 2019. godini

Rok za prijavu: 10.04.2019. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 28.03.2019. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs opštine Petrovo za stipendiranje redovnih studenata u 2019. godini