Petak, 18. Januar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 23.03.2018.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 09.04.2018.

Izvor: Univerzitet u Sarajevu

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:University of GrazAdresa:Universitätsplatz 3, 8010 GrazTelefon:+43 (0)316 380 - 0Fax:+43 (0)316 380 - 903Email:info@uni-graz.atURL:www.uni-graz.at

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta u Grazu (Austrija) za zimski semestar akademske 2018/19. godine

Konkurs je istekao!

U okviru Erasmus+ programa raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za mobilnost na Univerzitetu u Grazu (Austrija) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.
 
STUDIJSKE OBLASTI: U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Grazu, aplikanti mogu provjeriti dostupne odsjeke/studijske oblasti koje su date na https://www.uni-graz.at/en/university/information/faculties/
 
APLIKANTI: Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.
 
IZNOS STIPENDIJE:
 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.
PRIJAVA: Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.
 
DOKUMENTACIJA: U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je dostaviti ispod tražene dokumente na erasmus@unsa.ba.
 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o učenju (ukoliko se radi istraživanje za magistarski rad, kandidat treba da dostavi i pismo supervizora potpisan od strane odabranog mentora na Univerzitetu u Grazu)
 3. Motivacijsko pismo (max. 1 A4 stranica tipkanog teksta)
 4. Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
 5. CV (Europass form)
 6. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
 7. Skenirana stranica pasoša
ROK ZA PRIJAVU: Konkurs je objavljen 23.02.2018. godine, a rok za prijavu je do 09.04.2018. godine do 15:00 sati.
 
NAPOMENE:
 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5,5 mjeseci),
 • mobilnost se odnosi na zimski semestar akademske 2018/2019. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom ili njemačkom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.
LINKOVI:
POSTUPAK ODABIRA: Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 
DODATNE INFORMACIJE: Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2019. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2019. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2018/19. godini