Nedjelja, 18. Avgust 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 23.05.2018.

Rok za prijavu: Srijeda, 20.06.2018.

Izvor: Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:University of Jaen

Konkurs za dodjelu Erasmus+ stipendija Univerziteta u Jaenu (Španija) za akademsku 2018/19. godine

Konkurs je istekao!

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studijski boravak na Univerzitetu u Jaenu (Španija) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine ili za cijelu akademsku 2018/2019. godinu.
 
STUDIJSKE OBLASTI: U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Jaenu dostupne su sljedeće studijske oblasti: kompjuterski inženjering, industrijski, telekomunikacijski i telematski inžinjering, jezici: španski i engleski, business administration.
 
APLIKANTI: Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog (bachelor i master) ciklusa Univerziteta u Sarajevu.
 
IZNOS STIPENDIJE:
 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.
PRIJAVA: Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.
 
DOKUMENTACIJA:
 
Studenti:
 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana, obavezno da bude na memorandumu matične institucije
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša
ROK ZA PRIJAVU: Konkurs je objavljen 23.05.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 20.06.2018. godine do 15:00 sati.
 
NAPOMENE:
 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju:
  - za bachelor studente od jednog semestra (5 mjeseci)
    do jedne akademske godine (10 mjeseci)
  - za master studente: samo jedan semestar (5 mjeseci)
 • dostupno je 20 stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.
LINKOVI:
POSTUPAK ODABIRA: EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 
DODATNE INFORMACIJE: Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.11.2019. // Konkurs je otvoren još 2 mjeseca, 19 dana.

Chevening Scholarships for International Students for the academic year 2019/2020

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu