Srijeda, 20. Januar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 01.06.2020.

Rok za prijavu: Srijeda, 10.06.2020.

Izvor: Vlada Brčko distrikta BiH

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Vlada Brčko distrikta BiHAdresa:Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiHURL:www.bdcentral.net

Konkurs za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 22. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19), a u skladu s članom 5. Odluke o  kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 02-000239/19, broj akta: 01.11-1161DS-013/19 od 12. 12. 2019. godine, Zaključka Vlade Brčko distrikta BiH, broj: 02-000016/20, akt broj: 01.11-1161DS-001/20 od 24. 1. 2020. godine, i Odluke o dopuni Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije, broj predmeta: 02-000239/19, broj akta: 01.11-1161DS-038/20 od 12. 5. 2020. godine, Odjeljenje za obrazovanje raspisu je

 

NOVI JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. ciklusa studija
s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine


I.

Raspisuje se novi javni poziv za dodjelu novčanih nagrada studentima generacije I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Pravo učešća ili apliciranja po novom javnom pozivu imaju studenti generacije koji nisu ostvarili to pravo u 2019. godini.


II.

Opći uslovi, propisani članom 4. Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije I. ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH, koje kandidat za dodjelu novčane nagrade treba ispunjavati su sljedeći:

  1. da studij finansira država, entitet, kanton ili Brčko distrikt BiH;
  2. da ima prebivalište u Brčko distriktu BiH najmanje godinu dana prije raspisivanja Javnog poziva za dodjelu novčane nagrade;
  3. da je u 2019. godini bio proglašen studentom generacije I. ciklusa studija.


III.

Novčana nagrada se dodjeljuje jednokratno i linearno se raspoređuje svim studentima koji ispunjavaju uslove iz tačke II. ovog javnog poziva.


IV.

  1. Uz prijavu za ostvarivanje prava na novčanu nagradu student treba priložiti i sljedeće dokumente:
  1. dokaz da je u 2019. godini bio proglašen studentom generacije I. ciklusa studija, i
  2. dokaz da studij finansira, država, entitet, kanton ili Brčko distrikt BiH.
  1. Potvrdu od nadležnog organa o mjestu prebivališta Odjeljenje za obrazovanje pribavlja službenim putem.


V.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja 1. 6. 2020. godine i traje do dana zatvaranja javnog poziva 10. 6. 2020. godine do 15.30 sati.


VI.

Preliminarna lista studenata generacije koji ispunjavaju uslove po raspisanom Javnom pozivu bit će obavljena u roku od osam (8) dana od dana zaključivanja javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Odjeljenja za obrazovanje BiH.

Uz prijavu na javni poziv obavezno dostaviti i sve potrebne dokumente.

Obrazac prijave na javni poziv može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s priloženim dokumentima slati na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1
76100 Brčko

ili donijeti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 ili 7.

Informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje, Pododjeljenje za visoko obrazovanje i nauku ili na broj telefona 049 / 216-894.

Šef Odjeljenja za obrazovanje
Senad Osmanović, prof.

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.02.2021. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2020/21. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2021. // Konkurs je otvoren još 21 dan.

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja iz SBK za akademsku 2020/21. godinu