Utorak, 28. Juni 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 21.02.2022.

Rok za prijavu: Utorak, 08.03.2022.

Izvor: Grad Sarajevo

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad SarajevoAdresa:Hamdije Kreševljakovića 3., 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 33 22 11 45Fax:+387 33 21 48 47Email:[email protected]URL:www.sarajevo.ba

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu

Konkurs je istekao!


Na osnovu člапа 2. stav (1) Odluke о stipendiraпju učeпika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva ("Službene поviпе Капtопа Sarajevo", broj 7/22), gradonačelnica Grada Sarajeva raspisuje: 


K O N K U R S
za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu


Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za školsku 2021/2022. godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Grada Sarajeva za 2022. godinu.
Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku, što za 9 (devet) mjeseci iznosi ukupno 900,00 KM.
 
Pravo učešća na Konkursu imaju učenici srednjih škola:
a) koji imaju prebivalište/boravište na području jedne od
    četiri gradske općine (Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo i Novi Grad);
b) koji se nalaze na redovnom školovanju;
c) koji ne obnavljaju razred i
d) koji nisu korisnici stipendija iz drugih izvora.

Kriteriji za stipendiranje i način bodovanja:
 

a) nizak porodični standard i otežani uslovi života

  1. učenik bez oba roditelja; (20 bodova);
  2. učenik bez jednog roditelja; (15 bodova)
  3. učenik čija su oba roditelja nezaposlena; (10 bodova);
  4. učenik čiji je jedan roditelj nezaposlen; (5 bodova);
  5. višečlane porodice, odnosnno porodice sa troje i više djece (5 bodova za troje djece, svako sljedeće dijete 1 bod);
  6. ukupni prihodi po članu domaćinstva u odnosu na prosječnu platu u Federaciji BiH za prethodnu godinu, i to: (do 25%, 5 bodova i od 25%-50%, 3 boda).

b) učenici srednjih strukovnih/zanatskih škola; (10 bodova)

c) učenici sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0; (2 boda)

Za više detalja pogledati:
Konkurs,
- Prijava na konkurs,
- Izjava.

KONKURSI