Srijeda, 17. Juli 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 18.06.2018.

Rok za prijavu: Petak, 21.09.2018.

Izvor: Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"Adresa:Dobojska broj 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 71 05 80Fax:+387 (0)33 71 05 81Email:ogbh@bih.net.baURL:www.ogbh.com.ba

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u šk./ak. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 18. Statuta Upravni odbor Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“,  r a s p i s u j e


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata
romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini


Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini
 • da su redovni učenici srednje škole/studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini
 • da ne primaju stipendiju po drugom osnovu
 • da ne obnavljaju razred/godinu

Stipendija se dodjeljuje iz granta Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

Stipendija za 102 učenika  srednjih škola i 10 studenata dodjeljuje se na period od 10 mjeseci u školskoj 2018/2019. godini.

Stipendija iznosi 100 KM mjesečno.

Uz  prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti slijedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini (original) za učenike srednjih škola i studente na fakultetima
 • Svjedočanstvo o završenom razredu u školskoj 2017/2018. godini (ovjerena kopija) za učenike srednjih škola
 • Svjedočanstvo o završnom razredu srednje škole u školskoj 2018/2019. godini (ovjerena kopija) za studente prve godine studija
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena iz akademske 2017/2018. godine za studente druge i narednih godina studija (original)
 • Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana - original ili ovjerena kopija)
 • Kućna lista (izjava ovjerena u općini)
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu ovjerena u općini  (za maloljetne potpisuje roditelj/staratelj)
 • Dokazi o ekonomsko-socijalnom statusu domaćinstva:

- za zaposlene članove domaćinstva - potvrda o
  mjesečnim primanjima (original ili ovjerena kopija)
- za penzionere  članove domaćinstva - ček od
  posljednje penzije (kopija),
- za nezaposlene članove domaćinstva - uvjerenje od 
  Zavoda za zapošljavanje (original ili ovjerena kopija)
- za korisnike socijalne pomoći - uvjerenje Centra za
  socijalni rad (original ili ovjerena kopija)
- za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrani roditelj - uvjerenje
  od općine (original ili ovjerena kopija),
- za kandidate gdje se u domaćinstvu redovno školuje
  više djece - uvjerenje od škole/fakulteta za svako dijete u
  školskoj 2018/2019. godini (original).

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine o čemu će kandidati biti  pismeno obaviješteni.

Prednost u dodjeli stipendije, pored kriterija iz pravilnika, imaju korisnici stipendije iz školske 2017/2018. godine koji su sa uspjehom završili razred/godinu i koji su na vrijeme upisani u naredni razred/godinu u školskoj 2018/2019. godini.

U slučajevima kada iz jedne porodice ima više kandidata stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu.

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs – ne otvaraj“.

Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 21.09.2018. godine, a za studente do 10.10.2018. godine.

Obrazac prijave na konkurs potražiti na www.ogbh.com.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 20 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu