Ponedjeljak, 28. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 12.06.2020.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 12.10.2020.

Izvor: Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"Adresa:Dobojska broj 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 71 05 80Fax:+387 (0)33 71 05 81Email:[email protected]URL:www.ogbh.com.ba

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studentima romske nacionalne manjine u BiH 2020/21. godini osim srednjoškolaca sa područja Tuzlanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona

14 dana.

Na osnovu člana 19. Statuta Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“,  izvršni direktor Udruženja r a s p i s u j e 


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studentima romske nacionalne manjine
u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini osim srednjoškolaca sa područja
Tuzlanskog kantona i srednjoškolaca koji pohađaju III i IV razred iz Zeničko-dobojskog kantona 


Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:
 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da ima prebivališta u Bosni i Hercegovini
 • da su redovni učenici srednje škole/studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini
 • da ne primaju stipendiju po drugom osnovu
 • da ne obnavljaju razred/godinu

Stipendija se dodjeljuje iz granta Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. 
Stipendija za 84 učenika srednjih škola i 10 studenata dodjeljuje se na period od 10 mjeseci u školskoj 2020/2021. godini. 
Stipendija iznosi 100 KM mjesečno. 

Uz popunjen prijavni obrazac za konkurs, kandidati su obavezni priložiti sljedeća dokumenta: 
 • Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini (original) za učenike srednjih škola i studente na fakultetima
 • Svjedočanstvo o završenom razredu u školskoj 2019/2020. godini (ovjerena kopija) za učenike srednjih škola
 • Svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole u školskoj 2019/2020. godini (ovjerena kopija) za studente prve godine studija
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena iz akademske 2019/2020. godine za studente druge i narednih godina studija
 • Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana)
 • Kućna lista (izjava ovjerena u općini)
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu ovjerena u općini/mjesnoj zajednici (za maloljetne potpisuje roditelj/staratelj)
 • Dokazi o ekonomsko-socijalnom statusu domaćinstva:
  - za zaposlene članove domaćinstva - potvrda o mjesečnim primanjima (original)
  - za penzionere  članove domaćinstva – ček od posljednje penzije (kopija),
  - za nezaposlene članove domaćinstva – uvjerenje od  Zavoda za zapošljavanje (original)
  - za korisnike socijalne pomoći –  uvjerenje Centra za socijalni rad (original)
  - za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrani roditelj – uvjerenje od općine (original)
  - za kandidate gdje se u domaćinstvu redovno školuje više djece – uvjerenje od škole/fakulteta  za svako dijete u školskoj 2020/2021. godini (original)
  - za kandidata pod starateljstvom - uvjerenje Centra za socijalni rad (original)
Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni. 

Prednost u dodjeli stipendije, pored kriterija iz pravilnika, imaju korisnici stipendije iz školske/akademske 2019/2020. godine koji su sa uspjehom završili razred/godinu i koji su na vrijeme upisani u naredni razred/godinu u školskoj 2020/2021. godini. 

U slučajevima kada iz jednog domaćinstva ima više kandidata, stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu. 

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs – ne otvaraj“. 

Kao datum slanja prijave i dokumenata uzima se datum sa otisaka pečata pošte. 

Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 21.09.2020. godine, a za studente do 12.10.2020. godine.  

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Obrazac prijave na konkurs potražiti na www.ogbh.com.ba 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 5 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu