Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 23.12.2019.

Rok za prijavu: Srijeda, 22.01.2020.

Izvor: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Državni ured za Hrvate izvan Republike HrvatskeAdresa:Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, HrvatskaTelefon:+385 (1) 6444 680 Fax:+385 (1) 6444 688Email:[email protected]URL:www.hrvatiizvanrh.hr

Konkurs za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan R Hrvatske za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 33. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12) i članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17 i 124/19), raspisujem


NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovitim studentima - pripadnicima hrvatskog naroda
izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2019./2020.


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - 500 stipendija za akademsku godinu 2019./2020., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Stipendije se dodjeljuju studentima za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.

1. Za dodjelu stipendije Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske mogu se natjecati sljedeći redoviti studenti na javnini visokim učilištima:

  • pripadnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji su upisani na javnim visokim učilištima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima
  • pripadnici hrvatske manjine u sljedećim državama: Austrija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Italija, Kosovo, Makedonija, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija, rođeni i s prebivalištem u inozemstvu, koji su upisani na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima
  • pripadnici hrvatskog iseljeništva, rođeni i s prebivalištem u inozemstvu, koji su upisani na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima


2. Za dodjelu stipendije Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ne mogu se natjecati studenti:

  • koji imaju upisano mirovanje studenskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija - 2019./2020.
  • koji su upisali godinu kao razliku između dva studija tijekom svog studija
  • koji su imali ponavljanje godine tijekom studija
  • koji nisu u roku završili studijski program, odnosno koji su upisani na apsolventsku godinu


3. Stipendija se dodjeljuje na temelju bodova ostvarenih prema sljedećim
     kriterijima: Pogledati u prilogu.

4. Prijavi na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeću obveznu
    dokumentaciju: Pogledati u prilogu.

5. Prijavi na javni natječaj može se priložiti sljedeća neobavezna dokumentacija
    radi dobivanja dodatnih bodova: Pogledati u prilogu.

6. Način i rok za podnošenje prijava: Pogledati u prilogu.


7. Obrada prijava i način objave dobitnika stipendije

Nakon isteka roka za podnošenje prijava te razmatranja svih pristiglih prijava, imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima
hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju kriterija Javnog natječaja utvrduje prijedlog rang liste studenata.

Prijedlog rang liste studenata objavljuje se na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, https://hrvatiizvanrh.gov.hr/  u roku 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, godinu rođenja studenta i ukupan broj ostvarenih bodova.

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga rang liste studenata, student može podnijeti pisani prigovor Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Povjerenstvo razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za prigovore predlaže čelniku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske konačnu rang listu studenata.

Po okončanju postupka prigovora, na prijedlog Povjerenstva, čelnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske donosi konačnu Odluku o dodjeli stipendija studentima - pripadnieima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske temeljem koje se s dobitnikom stipendije zaključuje ugovor o stipendiranju u kojem se pobliže uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

8. Dodatne informacije

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2019./2020. provodi se sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17 i 124/19.).

Osobe koje se prijave na Javni natječaj svojim potpisom na prijavnom obrascu, odnosno privolom u e-prijavnom obrascu, u svrhu ocjenjivanja prijava na Javni natječaj i utvrđivanja rang liste studenata, daju privolu za prikupljanje i obradu te suglasnost za objavu osobnih podataka propisanih Pravilnikom o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Osobe koje se prijave na Javni natječaj svojim potpisom na prijavnom obrascu, odnosno privolom u e-prijavnom obrascu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, jamče za istinitost i točnost svih podataka koji su navedeni u prijavnom obrascu.

Za sve dodatne informacije vezane uz Javni natječaj kandidati mogu poslati pisani upit do isteka roka za podnošenje prijava na adresu e-pošte: [email protected] ili nazvati na broj: +385 (0)1/6444-657 svaki radni dan od 10,00 - 14,00 sati.

KLASA: 016-04/19-04/1510
URBROJ: 537-02-01-19-01

Zagreb, 23. prosinca 2019.

DRŽAVNI TAJNIK
Zvonko Milas
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu