Nedjelja, 22. Septembar 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 20.08.2019.

Rok za prijavu: Petak, 06.09.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)
III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike SrbijeAdresa:Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, Republika SrbijaTelefon:011/3616-489Fax:011/3616-491Email:kabinet@mpn.gov.rsURL:www.mpn.gov.rs

Konkurs za dodjelu stipendija u okviru projekta "Srbija za Srbe iz regiona" za školsku 2019/2020. godini

Konkurs je istekao!K O N K U R S

za dodjelu stipendija 
u okviru projekta "Srbija za Srbe iz regiona"
za školsku 2019/2020. godini

 

 
Struktura stipendije
 
Stipendija u okviru Projekta stipendiranja pripadnika srpske nacionalne zajednice iz država u regionu učesnica Projekta obuhvata:
 • besplatnu pripremnu nastavu srpskog jezika (intenzivni kurs srpskog jezika nakon dolaska u Republiku Srbiju);
 • besplatno školovanje na osnovnim akademskim i strukovnim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, master akademskim i strukovnim studijama, specijalističkim akademskim ili doktorskim studijama;
 • stipendiju u iznosu od 15,000,00 dinara mjesečno;
 • besplatnu uslugu smještaja i ishrane u ustanovama studentskog standarda;
 • dobrovoljno zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima i međunarodnim sporazumima;
 • besplatnu boravišnu vizu;
 • besplatno priznavanje srednjoškolskih diploma;
 • besplatno priznavanje visokoškolskih diploma.
 
Stipendija u okviru Projekta ne obuhvata:
 • putne troškove prilikom dolaska i odlaska iz Republike Srbije;
 • troškove javnog gradskog prijevoza u Republici Srbiji;
 • troškove za udžbenike i radne materijale u toku studija.


Uslovi za dobijanje stipendije

Stipendiju može da ostvari kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

 • pripadnik je srpske nacionalne zajednice u zemljama iz regiona - Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Rumunija, Republika Albanija i Mađarska;
 • ima državljanstvo država u regionu koje su obuhvaćene projektom;
 • mlađi je od:
  - 21 godine za studente prvog stepena - osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije;
  25 godina za specijalističke strukovne studije prvog stepena i za studije drugog stepena - master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije;
  -
  35 godina za studije trećeg stepena - doktorske akademske studije.
 • ima odgovarajuće obrazovanje: navedeno u Zaključku Vlade Republike Srbije koji je u prilogu;
 • konverzacijski nivo znanja engleskog ili srpskog jezika.

 


Dokumentacija za prijavljivanje: (pogledati u prilogu)

Rok za prijavljivanje 

Rok za slanje prijavnih formulara sa pratećom dokumentacijom je 6. septembar 2019. godine.

Odabrani stipendisti su u obavezi da: (pogledati u prilogu)
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 16.10.2019. // Konkurs je otvoren još 24 dana.

Konkurs Grada Cazin za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 25.11.2019. // Konkurs je otvoren još 2 mjeseca, 4 dana.

Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artists for the 2020-2021 Academic Year

Rok za prijavu: 05.11.2019. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 14 dana.

Chevening Scholarships for International Students for the academic year 2019/2020