Srijeda, 08. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 10.11.2010.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 29.11.2010.

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Travnik - Služba za razvoj, privredu i vanprivreduAdresa:Ul. Konatur bb, 72270 Travnik, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)30 51 18 34Fax: +387 (0)30 51 12 77Email:[email protected]URL:www.opcinatravnik.com.ba

Konkursi Općine Travnik za dodjelu stipendija u ak. 2010/11.

Konkurs je istekao!

Općina Travnik je raspisala Konkurs za dodjelu ukupno 80 stipendija u akademskoj 2010/2011 godini. Kao i prošle godine ovih 80 stipendija biće raspoređeni na redovne studente, redovne studente deficitarnih zanimanja i učenike i studente sportiste.

U akademskoj 2010/2011.g. dodijeliti će se ukupno 15 stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja a 60 stipendija redovnim studentima. Kao način podrške sportistima, Općina je i ove godine predvidjela dodjelu 5 stipendija sportistima učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima sportistima

Prema odluci Općinskog vijeća novina u odnosu na Pravilnik o dodjeli stipendija iz prošle akademske godine je način bodovanja kojim se za uspjeh studenata dobija veći broj bodova.

Za sve dileme oko prikupljanja dokumentacije studenti se mogu obratiti,svakim radnim danom od 11,00-13,00 sati, stručnom savjetniku, Seminu Konjaliću u kancelariji broj 36 ili na telefon 511 277, lokal 105 ili u Centru za pružanje usluga građanima na šalter broj 8, svakog radnog dana od 7,00-15,00 sati.

Tekstove sva tri Konkursa zainteresovani mogu pogledati u nastavku!

1. Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja

2. Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

3. Konkurs za dodjelu stipendija sportistima

Izvor: www.opcinatravnik.com.ba
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini