Srijeda, 19. Februar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 15.10.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 04.11.2019.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fondacija za stipendiranje studenata - FONSSAdresa:Gatačka 18, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaEmail:fondacijafonss@gmail.comURL:www.fonss.org

Natječaj Fondacije FONSS za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo raspisuje


N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija


Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi


Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:

 • popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku),
 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
 • uvjerenje o redovitom školovanju,
 • potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa),
 • ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od strane drugih ustanova,
 • ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima),
 • osobna fotografija,
 • potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini),
 • potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:

 • potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva 
 • potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini
 • preporuka župnika.

Natječaj ostaje otvoren do 4. studenoga 2019. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na naš službeni e-mail Fondacije (fondacijafonss@gmail.com), a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Predsjednik Upravnog odbora
Boris Babić

KONKURSI

Rok za prijavu: 18.03.2020. // Konkurs je otvoren još 28 dana.

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini

Rok za prijavu: 21.02.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Javni poziv Opštine Srebrenica za dodjelu stipendija u akademskoj 2019/20. godini