Srijeda, 30. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 03.12.2018.

Rok za prijavu: Utorak, 18.12.2018.

Izvor: Općina Široki Brijeg

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Široki BrijegAdresa:Fra Didaka Buntića 11 88220 Široki BrijegTelefon:039/702-801Fax:039/705-915Email:[email protected]URL:www.sirokibrijeg.ba

Natječaj Grada Široki Brijeg za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u ak. 2018/19. godini

Konkurs je istekao!


Na temelju Odluke Gradskog vijeća, broj: 01-02-435/18-5 od 28.11..2018 godine, Gradonačelnik grada Široki Brijeg r a s p i s u j e


N  A  T  J  E  Č  A  J
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

I

Grad Široki Brijeg u akademskoj 2018/19. godini dodjeljuje stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:

- studij GEODEZIJA …….....……………………. 2 - stipendija
- studij DEFEKTOLOGIJA ……………………… 2 -
- studij LOGOPEDIJE …………………………… 1 -
- studij FIZIKE ……………………………………. 2 -
- studij VETERINARSTVA………………………..2 -
- studij MEDICINA …..………………………….. 2 -
- studij NJEMAČKI JEZIK ……..………………..2 -
- studij MATEMATIKE …………………………... 1 -
- studij ARHITEKTURE …………………………. 3 -
- studij ŠUMARSTVA ………………………….... 2 -
- studij GRAĐEVINARSTVA …………………… 2 -
- studij STROJARSTVO ………………………….2 -
- studij ELEKTROTEHNIKE ……………………. 1 -
- studij KEMIJSKE TEHNOLOGIJE …………… 1 -
 

II

UVJETI NATJEČAJA

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.
 

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • Izvadak iz matične knjige rođenih,
 • Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta na području grada Široki Brijeg,
 • Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,
 • Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,
 • Izjava o zajedničkom kućanstvu ( broj članova obitelji i broj uposlenih ),
 • Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,
 • Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,
 • Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,
 • Student bez roditelja ( Izvadak iz matične knjige umrlih ),
 • Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,
 • Student čiji član uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,
 • Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5.00 odnosno 10.00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11.
«s naznakom za studentske
stipendije»

Svu traženu dokumentaciju ( original ili ovjerena kopija) uz prijavu dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

GRADONAČELNIK,
Miro Kraljević

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 3 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini