Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 05.11.2020.

Rok za prijavu: Petak, 20.11.2020.

Izvor: Općina Široki Brijeg

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Široki BrijegAdresa:Fra Didaka Buntića 11 88220 Široki BrijegTelefon:039/702-801Fax:039/705-915Email:[email protected]URL:www.sirokibrijeg.ba

Natječaj Grada Široki Brijeg za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u ak. 2020/21. godini

Konkurs je istekao!

Na temelju Odluke Gradskog vijeća, broj: 01-02-477/20-6 od 28.10.2020 godine, Gradonačelnik grada Široki Brijeg raspisuje


NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA
U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI


I

Grad Široki Brijeg u akademskoj 2020/21. godini dodjeljuje stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:


- studij GEODEZIJA …….....……………………. 2 - stipendija
- studij KEMIJSKE TEHNOLOGIJE …………… 2 -
- studij LOGOPEDIJE …………………………… 2 -
- studij FIZIKE ……………………………………. 3 -
- studij MEDICINA …..…………………………... 2 -
- studij RAČUNARSTVA ………………………... 2 -
- studij ARHITEKTURE …………………………. 2 -
- studij GRAĐEVINARSTVA …………………… .3 -
- studij STROJARSTVO ………………………….3 -
- studij ELEKTROTEHNIKE ……………………. 2 -
- studij PSIHOLOGIJE ……………………………3 -
- studij GLAZBENE KULTURE ………………… .2 -

 

II

UVJETI NATJEČAJA

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.


III

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- Izvadak iz matične knjige rođenih,
- Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,
- Uvjerenje o mjestu prebivališta na području grada Široki Brijeg,
- Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,
- Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,
- Izjava o zajedničkom kućanstvu ( broj članova obitelji i broj uposlenih ),
- Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,
- Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,
- Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,
- Student bez roditelja ( Izvadak iz matične knjige umrlih ),
- Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj
bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,
- Student čiji član uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,
- Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5.00 odnosno 10.00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:
GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11.
«s naznakom za studentske
stipendije»

Svu traženu dokumentaciju ( original ili ovjerena preslika ) uz prijavu ( ime, prezime, adresa i kontakt tel. ) dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

GRADONAČELNIK
Miro Kraljević

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu