Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 28.12.2010.

Rok za prijavu: Subota, 22.01.2011.

Nivo obrazovanja: II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina LjubuškiAdresa:Zrinskofrankopanska 71, 88 320 Ljubuški, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 (0)39 83 55 00Fax:+387 (0)39 83 55 13 Email:[email protected]URL:www.ljubuski.ba

Natječaj Općine Ljubuški za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima

Konkurs je istekao!

Temeljem članka 112. Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški" broj : 4/06) i članka 6. Odluke Općinskog vijeća Općine Ljubuški broj: 01-02-1793/10 od 17. prosinca 2010. godine o novčanoj Potpori studentima s područja Općine Ljubuški, Općinski načelnik raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima
s područja općine Ljubuški

Potporu za akademsku 2010/11 godinu mogu ostvariti redoviti studenti općine Ljubuški:

1.  Opći uvjeti za dobivanje potpore:
     -  redoviti studenti državnih sveučilišta,
     -  studenti sa stalnim prebivalištem na području općine Ljubuški,
     -  studenti koji nisu ponavljali nijednu godinu.

2.  Posebni uvjeti
     a)  po izravnom kriteriju potporu će ostvariti:
           -  dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
           -  dijete invalida Domovinskog rata i civilnih invalida (invaliditet 90% i više),
           -  dijete iz socijalno ugroženih obitelji, korisnika socijalne pomoći,
           -  dijete bez oba roditelja,
           -  student tjelesni invalid 90% i više,
           -  redoviti studenti iz obitelji s tri ili više studenata,
           -  studenti deficitarnih zanimanja (matematika, fizika, glazbeni odgoj i geodezija).
     b)  po kriteriju uspješnosti Potporu će ostvariti:
           - studenti prve godine studija koji su sve četiri godine srednje
              škole završili s prosjekom 5,0 ili njih 10 najuspješnijih,
           - studenti ostalih godina s prosjekom ocjena 3,5 i većim.

3.  Uz  zahtjev priložiti:
      1.  Ovjerena preslika svih stranica indeksa,
      2.  Ovjerenu presliku osobne iskaznice (obadvije strane),
      3.  Odgovarajuće potvrde, rješenja i slično za dokazivanje uvjeta navedenih
            u kriterijima 1., 2.a) i 2.b) (originale ili ovjerene preslike).

Natječaj traje 30 dana od dana objave u dnevnom tisku, a zahtjeve dostaviti na adresu:

Općina Ljubuški
Povjerenstvu za dodjelu novčanih studentskih Potpora
Zrinskofrankopanska  71
88 320 Ljubuški

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na Oglasnoj ploči u zgradi općine Ljubuški, u roku od 30 dana nakon isteka roka Natječaja.

OPĆINSKI  NAČELNIK
Nevenko Barbarić

Izvor: www.ljubuski.ba
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu