Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 05.11.2020.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 30.11.2020.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina NeumAdresa:Kralja Tomislava bb, 88390 Neum, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)36 880 214 Fax:+387 (0)36 880 248 URL:www.neum.ba

Natječaj Općine Neum za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima za ak. 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!

Temeljem članka  39. i 111. Statuta općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“,broj : 3/08 i 5/09), i članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima sa područja općine Neum,broj 01-02-1481/10 od 15.11.2010. godine Načelnik općine Neum raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Neum

 I

 Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja općine Neum koji imaju status redovitog studenta.

 II

Studentima u akademskoj 2020/21 godini ,prema bodovnoj listi  dodijeliti će se stipendije u deset (10) jednakih mjesečnih rata.

III

Pravo na sudjelovanje na natječaju za stipendiju ima državljanin Bosne i Hercegovine koji ima status redovitog studenta pod slijedećim uvjetima:

 • da ima prebivalište na području općine Neum,
 • da su redoviti studenti državnih sveučilišta,
 • da nisu,osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

 IV

Lista prioriteta, za kandidata koji ispunjava  uvjete iz točke III. Natječaja, utvrđuje se na temelju  :

a) otežanih uvjeta života i drugih okolnosti

 • student bez oba roditelja
 • student bez jednog roditelja,
 • student čiji je roditelj invalid domovinskog rata 90% i više
 • student čiji je roditelj branitelj domovinskog rata
 • student invalid

b) deficitarnih zanimanja

c) na temelju rezultata u učenju

 • za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole
 • za studente II i dalje prosječna ocjena položenih ispita sa prethodne godine studija .

  V

Sukladno Odluci o visini iznosa mjesečne stipendije ,broju korisnika stipendija i deficitarnim studijskim skupinama za 2020/21 akademsku godinu dodijeliti će se ukupno 46 stipendija i to 8 stipendija studentima prve godine studija i 38 stipendija studentima ostalih godina studija, u mjesečnom iznosu od 150,00 KM

Deficitarne studijske skupine utvrđene navedenom Odlukom su: studij matematike, fizike, arhitekture, medicine , građevine i geodezije.                          .

 VI

Uz prijavu  za dodjelu stipendija treba priložiti slijedeće dokumente:

      –    CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivališta koja ne može biti starija od šest (6) mjeseci,

 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu redovitog studija u 2020/2021 akademskoj godini sa podatkom koje se stručno zvanje –naziv stječe završetkom studija
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena iz prethodne godine  studija i podatkom da li student ponavlja godinu 
 • Ovjeren prijepis svjedodžbi o završenim razredima i svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu studija
 • Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi.
 • Dokaz mjerodavnog tijela da je student invalid preko 60 % ili do 60 %.

 b ) Za studente koji imaju činjenično stanje u vezi s roditeljima

 • Izvod iz matične knjige umrlih za roditelja
 • Dokaz mjerodavnog tijela za roditelja studenta kojim se dokazuje učešće u Domovinskog rata
 • Dokaz mjerodavnog tijela o priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida preko 90% za roditelja studenta

VII

O dodjeljivanju stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiju kojim se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendija.

Ugovor o stipendiraju zaključuje načelnik općine i student.

VIII

Natječaj ostaje otvoren  21 (dvadeset i jedan) dan od dana objavljivanja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokumentima slati na adresu:

OPĆINA NEUM
Sa naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima“
Ulica Kralja Tomislava  bb,
88390 Neum

Ili Izravno predati na protokol općine Neum.

Neum, 05.11.2020. godine

NAČELNIK OPĆINE
Dr. med. Živko Matuško

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu