Nedjelja, 29. Januar 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 18.11.2022.

Rok za prijavu: Četvrtak, 08.12.2022.

Izvor: Općina Neum

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina NeumAdresa:Kralja Tomislava bb, 88390 Neum, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)36 880 214 Fax:+387 (0)36 880 248 URL:www.neum.ba

Natječaj Općine Neum za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima za ak. 2022/23. godinu

Konkurs je istekao!

Temeljem članka  39. i 111. Statuta općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“,broj : 3/08 i 5/09), i članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima sa područja općine Neum,broj 01-02-1481/10 od 15.11.2010. godine Načelnik općine Neum raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Neum


 I

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja općine Neum koji imaju status redovitog studenta.


 II

Studentima u akademskoj 2022/2023 godini, prema bodovnoj listi dodijeliti će se stipendije u deset (10) jednakih mjesečnih rata.


III

Pravo prijave na natječaj za dodjelu studentskih stipendija imaju studenti pod slijedećim uvjetima:
 

 • da imaju prebivalište na području općine Neum,
 • da su redoviti studenti državnih sveučilišta,
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.


 IV

Lista prioriteta, za kandidata koji ispunjava uvjete iz točke III. Natječaja, utvrđuje se na temelju  :

a) otežanih uvjeta života i drugih okolnosti

 • student bez oba roditelja
 • student bez jednog roditelja,
 • student čiji je roditelj invalid domovinskog rata 90% i više
 • student čiji je roditelj branitelj domovinskog rata
 • student invalid

b) deficitarnih zanimanja
c) na temelju rezultata u učenju

 • za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole
 • za studente II i dalje prosječna ocjena položenih ispita sa prethodne godine studija .

  
V

Sukladno Odluci o visini iznosa mjesečne stipendije i deficitarnim zanimanjima za 2022/23 akademsku godinu, deficitarni studij su: studij matematike, fizike, arhitekture, medicine, građevine, geodezije, stomatologije i farmacije. Za defictarne studije ispaćivat će se stipednija u mjesečnom iznosu od 250,00 KM a za ostale studije u iznosu od 150,00 KM.

 
VI

Uz prijavu za dodjelu stipendija treba priložiti slijedeće:

 • CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivališta koja ne može biti starija od šest (6) mjeseci,
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu redovitog studija u 2022/2023 akademskoj godini sa podatkom koje se stručno zvanje – naziv stječe završetkom studija
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena iz prethodne godine  studija i podatkom da li student ponavlja godinu 
 • Ovjerena kopija svjedodžbi o završenim razredima i svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu studija
 • Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi.
 • Dokaz mjerodavnog tijela da je student invalid preko 60 % ili do 60 %.

 b ) Za studente koji imaju činjenično stanje u vezi s roditeljima

 • Izvod iz matične knjige umrlih za roditelja
 • Dokaz mjerodavnog tijela za roditelja studenta kojim se dokazuje učešće u Domovinskog rata
 • Dokaz mjerodavnog tijela o priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida preko 90% za roditelja studenta


VII

O dodjeljivanju stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiju kojim se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendija.
Ugovor o stipendiraju zaključuje načelnik općine i student.


VIII

Natječaj ostaje otvoren 21 (dvadeset i jedan) dan od dana objavljivanja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokumentima slati na adresu:

OPĆINA NEUM
Sa naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima“
Ulica Kralja Tomislava  bb,
88390 Neum
Ili Izravno predati na protokol općine Neum.

Neum, 17.11.2022. godine

NAČELNIK OPĆINE NEUM
Dragan Jurković, dipl. ing. agr.

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.02.2023. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Rok za prijavu: 16.02.2023. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 30.01.2023. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu