Ponedjeljak, 20. Septembar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 23.06.2020.

Rok za prijavu: Srijeda, 08.07.2020.

Izvor: Općina Odžak

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina OdžakAdresa:Trg 1, 76 270 Odžak, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 31 762 101Fax:+387 31 710 811URL:www.odzak.ba

Natječaj Općine Odžak za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/20. godini

Konkurs je istekao!

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Odžak broj: 01-01-83/20 od 16.03.2020.godine Povjerenstvo/Komisija za stipendiranje studenata u školskoj 2019/2020.godini raspisuje


N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/2020. godini


Ι

Raspisuje se natječaj za dodjelu 12 (dvanaest) studentskih stipendija u mjesečnom iznosu od 150,00 KM ( slovima: stopedesetkonvertibilnihmaraka) redovitim studentima visokoškolskih ustanova sa područja općine Odžak u školskoj 2019/2020.godini.

Stipendija će se dodjeljivati za tekuću akademsku godinu u 10 mjesečnih anuiteta.


ΙΙ

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti sa područja općine Odžak koji studiraju na visokoškolskim ustanovama pod uvjetom da ne primaju kredit ili stipendiju od druge institucije ili kreditora i da ne ponavljaju godinu studija.


ΙΙΙ

Prioritet prilikom odabira kandidata imat će studenti sa boljim prosjekom ocjena i slabijeg imovnog stanja prema utvrđenim kriterijima.
 

ΙV

Uz prijavu na natječaj treba dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Presliku osobne iskaznice,
  2. Potvrdu o upisu godine kao redoviti student prvi put,
  3. Svjedodžbu ΙΙΙ i ΙV razreda srednje škole ( za studente prve godine ),
  4. Potvrdu sa ocjenama o položenim ispitima i izvedenom prosječnom ocjenom,
  5. Kućnu listu i za svakog punoljetnog člana domaćinstva potvrdu o primanjima ili potvrdu o nezaposlenosti ili drugu adekvatnu potvrdu o imovnom stanju,
  6. Izjavu da nije korisnik neke druge stipendije u BiH ili inozemstvu (izjava se može preuzeti u šalter-sali).


V

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od objavljivanja.

Prijave na natječaj sa potrebitom dokumentacijom dostaviti u šalter-salu Općine Odžak sa naznakom za Povjerenstvo/Komisija za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/2020.godini.

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija kompanije Klika za 2021/22. školsku godinu

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu