Ponedjeljak, 28. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 10.10.2019.

Rok za prijavu: Četvrtak, 31.10.2019.

Izvor: Udruga Hrvata BiH Prsten

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruga Hrvata BiH PrstenAdresa:Ulica grada Vukovara 235, 10 000 Zagreb, HrvatskaTelefon:+385 1 6133 788Fax:+385 1 6133 797Email:[email protected]URL:www.udruga-prsten.hr

Natječaj Udruge Hrvata BiH Prsten za dodjelu 11 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Udruga Hrvata BiH Prsten putem Zaklade Prsten aktivno se skrbi o stipendiranju studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine, te Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i nisu primatelji stipendije iz drugih izvora.


NATJEČAJ

za dodjelu 11 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima
iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za akademsku 2019./2020. godinu

 
 
1. Visina stipendije za studente iznosi 1.000,00 kn mjesečno
2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju opće uvjete natječaja:
 • da su upisani kao redoviti studenti u više godine studija (studenti prve godine ne mogu ostvariti pravo na stipendiju)
 • da nisu ponavljali godinu
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.
3. Kandidati se biraju tako da se dodatno vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u godini studija, druga  postignuća tijekom studija te članstvo u UHBH Prsten.
 
Povjerenstvo za odabir stipendista zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u Udruzi Prsten. Povjerenstvo će ocijeniti kvalitete kandidata, njegove kompetencije, opću naobrazbu te sklonosti timskom radu i specifične vještine i kompetencije koje su direktno ili indirektno vezane za perspektivan mladi kadar. Također će se uzeti u obzir i socijalni moment, odnosno materijalni status svakog kandidata, kao i njegova dosadašnja aktivnost u Udruzi Prsten.
 
4. Rok za prijave na natječaj je 31. listopada 2019. godine.
 
Uz  PRIJAVNI OBRAZAC  prilažu se sljedeći dokumenti:
 • životopis
 • pismo motivacije
 • rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
 • potvrda o prebivalištu
 • potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2019./2020. godini (zimskom semestru)
 • ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2018./2019. godini
 • izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi)
 • potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka u 2018. godini za sve članove kućanstva
 • potvrda o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2018. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje ili drugog tijela da nisu bili zaposleni u 2019. godini
 • kandidat je dužan priložiti i druge dokaze o postignućima tijekom studija, znanstveno-stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima.
Prijavu s dokumentima slati isključivo poštom preporučeno na adresu: 
 
ZAKLADA PRSTEN
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Ulica grada Vukovara 235
10 000 Zagreb
 
5. Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 12. studenog  2019. godine na web-stranici Udruge Prsten.
 
6. Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovor se šalje preporučeno na adresu Zaklade.
 
7. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
8. Upravni odbor Zaklade Prsten može nakon tri mjeseca stipendiranja, vrednovati aktivnosti stipendista u radu Udruge Prsten.
 
Upravni odbor Zaklade ima pravo raskinuti ugovor o stipendiranju, bez prava na žalbu stipendista, ukoliko stipendist ne sudjeluje aktivno u radu Udruge Prsten i humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira.

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 5 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini

Rok za prijavu: 30.09.2020. // Konkurs je otvoren još 2 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2021/22. godinu