Subota, 08. Avgust 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 18.11.2019.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 09.12.2019.

Izvor: HKD Napredak

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Hrvatsko kulturnu društvo Napredak - Fond Ivo Andrić-Vladimir PrelogAdresa:Ulica Maršala Tita 56, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 (0)33 22 28 76Fax:+ 387 (0)33 22 63 96Email:[email protected]URL:www.napredak.com.ba

Natječaj za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije iz Napretkovog fonda za stipendiranje i sveučilište „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“ za akademsku 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Temeljem članka 38. točka 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Središnja uprava je na III. sjednici održanoj dana 16. studenoga 2019. godine u Sarajevu, donijela odluku prema kojoj dana 18. studenoga 2019. godine raspisuje:

NATJEČAJ


za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije iz Napretkovog fonda za stipendiranje i sveučilište „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“ za akademsku 2019./2020. godinu i to:

– Petnaest (15) stipendija za studente viših godina studija koji nisu apsolventi, koji nisu ponavljali godinu, te koji nemaju navršenih 27 godina života.

Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

– Pet (5) stipendija za poslijediplomske studije.
Stipendija iznosi 3.000,00 KM za godinu dana.

– Dvadeset (20) stipendija za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu, a koji imaju manje od navršenih 20 godina života.
Jednokratna potpora iznosi 1.000,00 KM za godinu dana.

– Tri (3) stipendije iz Podfonda Irene Kozarić za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili studentima koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji.
Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

Povjerenstvo za stipendije zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.

Uz zamolbu za stipendije iz fonda „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“, od točke 1.- 3., prilažu se sljedeći dokumenti:

– životopis;
– motivacijski pismo;
– rodni list studenta;
– potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
– potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka;
– potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2018/2019. godini;
– ovjereni prijepis ocjena u dosadašnjem školovanju, za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;
– kućna lista (za višečlane obitelji, sa troje i više djece);
– potvrda o dohotku svih članova kućanstva.

Uz zamolbu za stipendije iz Fonda Irene Kozarić prilažu se sljedeći dokumenti:

– životopis;
– motivacijski pismo;
– rodni list studenta;
– potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
– potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka (ako ista postoji);
– potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2018/2019. godini;
– izvod iz matične knjige umrlih, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za učenike bez jednog ili oba roditelja);
– potvrda iz Službe za zapošljavanje, odnosno ček PIO/MIO (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen),
– potvrda Centra za socijalnu skrb o smještaju u odgovarajuću ustanovu ili udomiteljsku obitelj ili potvrdu o dodijeljenom skrbniku studentu bez jednog ili oba roditelja;
– preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdanog od strane zavoda za mirovinsko osiguranje (studenti s tjelesnim oštećenjima);
– kućna lista (za višečlane obitelji, sa troje i više djece);
– potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2018. godinu za članove kućanstva;
– potvrda o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2018. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje da nisu bili zaposleni u 2018. godini i /ili potvrdu centra za socijalnu skrb da su primatelji socijalne pomoći;
– druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.

Kandidati koji su već korisnici stipendije HKD Napredak nisu u obvezi ponovno dostavljati svu gore navedenu dokumentaciju, nego samo potvrdu o upisu u iduću akademsku godinu studija, odnosno eventualne značajne izmjene u odnosu na ranije dostavljenu dokumentaciju.

Rok za prijave na natječaj je 9. prosinac 2019. godine.

Prijavu s dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Hrvatsko kulturno društvo Napredak
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Maršala Tita 56
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.09.2020. // Konkurs je otvoren još 27 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020. godinu