Nedjelja, 29. Januar 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 29.08.2022.

Rok za prijavu: Petak, 30.09.2022.

Izvor: https://kbf.unsa.ba/

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Univerzitet u Sarajevu – Katolički bogoslovni fakultetAdresa:Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaEmail:[email protected]URL:https://kbf.unsa.ba/

Natječaj za dodjelu stipendije u vidu smještaja tijekom redovitog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Konkurs je istekao!NATJEČAJ
za dodjelu stipendije u vidu smještaja tijekom redovitog studija
na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 
 
Studenti koji se natječu za dobivanje stipendije u vidu smještaja u Studentskom domu FONSS na adresi Ljubljanska 3 ili Župnom uredu Katedrala – Presveto Srce Isusovo na adresi Josipa Stadlera 2, moraju biti upisani u prvu godinu integriranog filozofsko-teološkog studija kao redoviti studenti na Katoličkom bogoslovnom fakultet Univerziteta u Sarajevu. Uz to važan je prosjek ocjena ostvaren u srednjoj školi, a gleda se i financijska situacija i broj članova obitelji iz koje student dolazi.
 
Stipendiju može dobiti student – laik koji udovoljava sljedećim uvjetima:
 
 • da je upisan u prvu godinu integriranog filozofsko-teološkog studija kao redoviti student na Katoličkom bogoslovnom fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:
 
1. Obvezna dokumentacija:
 • popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku ObrazacStipendija: 2021-2022.pdf,
 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
 • uvjerenje o upisu u I. godinu integriranog filozofsko-teološkog studija u statusu redovitog studenta,
 • potvrda o prosjeku ocjena (preslika/kopija svjedodžbe o završenom srednjem školovanju iz koje je vidljiv ostvareni prosjek),
 • ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova,
 • ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima),
 • potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini),
 • potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:
 
 • preporuka župnika za dodjelu stipendije
 • potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva
 • potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini.

Natječaj ostaje otvoren do 30. rujna 2022. Prijavu na natječaj ispuniti i poslati na službeni e-mail Studentske službe ([email protected]), a originalne dokumente donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Katolički bogoslovni fakultet, Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.02.2023. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Rok za prijavu: 16.02.2023. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 30.01.2023. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu