Subota, 04. Juli 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 15.10.2019.

Rok za prijavu: Petak, 15.11.2019.

Izvor: Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“ Sarajevo

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Zaklada „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“Adresa:Kaptol 7, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 22 10 44Fax:+387 (0)33 22 55 10

Natječaj Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“ za dodjelu stipendija za ak. 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravno vijeće Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“ Sarajevo, raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

 

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
 • da je završio posljednji razred srednje škole s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom (za studente 1. godine),
 • da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini,
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi, 
 • da nema brata/sestru koji su trenutno korisnici ove stipendije,
 • da ranije nije izgubio pravo korištenja ove stipendije,
 • studenti koji su od ranije korisnici stipendije, dužni su dostaviti samo potvrdu o upisu u narednu godinu studija i potvrdu o 48 satnome volontiranju u karitativnim, odgojnim i socijalnim ustanovama, odnosno ekološkim udrugama.

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
 1. Obvezna dokumentacija:
 • popunjen prijavni list (obrazac se može naći na web stranici Zaklade (http://zakladazmp.com), web stranicama KŠC-a u BiH i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
 • uredno, i u cijelosti popunjena, te u općini ovjerena Izjava (obrazac se može naći na web stranici Zaklade (http://zakladazmp.com), web stranicama KŠC-a u BiH kao i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
 • potvrda o statusu redovitog studenta,
 • potvrdu o prosjeku ocjena, za studente I. godine – ovjerena preslika svjedodžbe o završenom IV. razredu SŠ (ne maturalna diploma), a za studente starijih godina potvrda o prosjeku ocjena (ne preslika indeksa),
 • za uposlene potvrdu o visini posljednje tri plaće za sve članove domaćinstva (preslika izrezaka o plaći),
 • za umirovljenike potvrda o visini posljednje tri mirovine za sve članove domaćinstva koji primaju mirovinu (preslika izrezaka o mirovini) iz BiH ili/i iz neke druge države,
 • Za roditelje, vojne umirovljenike, dužni ste dostaviti potvrdu od Mirovinskog zavoda Republike Hrvatske da ne primaju vojnu mirovinu u RH, a ako primaju, dostaviti potvrdu o visini mirovine iz RH – PRIJAVE BEZ TRAŽENE POTVRDE NEĆE BITI RAZMATRANE.
 • potvrdu o neuposlenosti roditelja-staratelja koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava),
 • osobna fotografija,
   
 1. Dodatna dokumentacija:
 • potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva,
 • potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, kao i na razini Sustava katoličkih škola za Europu,
 • preporuka župnika (za katolike),
 • preporuka ravnatelja KŠC-a ( za učenike KŠC-a),

Zaklada akademske godine 2019./2020., dodjeljuje stipendiju u iznosu od 150 KM mjesečno (10 godišnjih rata), za vrijeme cjelokupnog redovitog studija.
 
Natječaj ostaje otvoren do 15. studenog 2019. godine. Prijave na natječaj donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Zaklada „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“, Mehmed paše Sokolovića 11, 71000 Sarajevo, s naznakom «Natječaj za stipendiju». Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni početkom prosinca 2019. godine, na web stranici Zaklade, web stranicama KŠC-a u BiH i na web stranici Katoličke tiskovne agencije.
 
Sarajevo, 15.  listopada 2019. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Msgr. dr. Pero Sudar, v.r.

KONKURSI

Rok za prijavu: 09.07.2020. // Konkurs je otvoren još 5 dana.

Konkurs Grada Istočno Sarajevo za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2019/20. godini

Rok za prijavu: 08.07.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Natječaj Općine Odžak za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/20. godini