Nedjelja, 25. Avgust 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 01.10.2018.

Rok za prijavu: Srijeda, 31.10.2018.

Izvor: Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“ Sarajevo

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Zaklada „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“Adresa:Kaptol 7, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 22 10 44Fax:+387 (0)33 22 55 10

Natječaj Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“ za dodjelu stipendija za ak. 2017/18. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravno vijeće Zaklade „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“ Sarajevo, raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija


Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je završio posljednji razred srednje škole s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom (za studente 1. godine),
 • da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini,
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi,
 • studenti koji su od ranije korisnici stipendije, dužni su dostaviti samo potvrdu o upisu u narednu godinu studija i potvrdu o 48 satnome volontiranju u karitativnim, odgojnim i socijalnim ustanovama, odnosno ekološkim udrugama.

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. Obvezna dokumentacija:
 

 • popunjen prijavni list (obrazac se može naći na web stranici Zaklade (http://zakladazmp.com), web stranicama KŠC-a u BiH i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
 • uredno, i u cijelosti popunjena, te u općini ovjerena Izjava (obrazac se može naći na web stranici Zaklade (http://zakladazmp.com), web stranicama KŠC-a u BiH kao i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
 • potvrda o statusu redovitog studenta,
 • potvrdu o prosjeku ocjena, za studente I. godine – ovjerena preslika svjedodžbe o završenom IV. razredu SŠ (ne maturalna diploma), a za studente starijih godina potvrda o prosjeku ocjena (ne preslika indeksa),
 • za uposlene potvrdu o visini posljednje tri plaće za sve članove domaćinstva (preslika izrezaka o plaći),
 • za umirovljenike potvrda o visini posljednje tri mirovine za sve članove domaćinstva koji primaju mirovinu (preslika izrezaka o mirovini) iz BiH ili/i iz neke druge države,
 • potvrdu o neuposlenosti roditelja-staratelja koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava),
 • osobna fotografija,


2. Dodatna dokumentacija:
 

 • potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva,
 • potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, kao i na razini Sustava katoličkih škola za Europu,
 • preporuka župnika (za katolike),
 • preporuka ravnatelja KŠC-a ( za učenike KŠC-a),

Zaklada akademske godine 2018./2019., dodjeljuje stipendiju u iznosu od 150 KM mjesečno (10 godišnjih rata), za vrijeme cjelokupnog redovitog studija.
 
Natječaj ostaje otvoren do 31. listopada 2018. godine. Prijave na natječaj donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Zaklada „Za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia“, Mehmed paše Sokolovića 11, 71000 Sarajevo, s naznakom «Natječaj za stipendiju». Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni do kraja studenog 2018. godine, na web stranici Zaklade, web stranicama KŠC-a u BiH i na web stranici Katoličke tiskovne agencije.

Predsjednik Upravnog vijeća
Mons. Pero Sudar, v.r.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.11.2019. // Konkurs je otvoren još 2 mjeseca, 12 dana.

Chevening Scholarships for International Students for the academic year 2019/2020

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu