Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Kako napisati biografiju?

Četvrtak, 18.08.2011. // Izvor: Stipendije.ba // Stranica

CV (lat. curriculum vitae) - biografija je hronološki opis vaših akademskih i vanakademskih uspjeha. Svrha biografije je da izbornoj komisiji predstavite svoje kvalifikacije, vještine, sposobnosti i time ih potaknete da Vas pozovu na intervju. Treba da Vas predstavi u najboljem svjetlu. Ako je pišete povodom konkurisanja na programe stipendiranja ne bi trebalo da bude duža od dvije A4 stranice. Kada biografiju šaljete poštom, odštampajte je na čisto bijelom A4 papiru.

Vaša biografija treba da sadrži slijedeće: lične podatke, obrazovanje, nagrade koje posjedujete, relevantne kurseve i seminare, znanje stranih jezika i rada na računaru, lične osobine, hobije i ostale napomene, ukoliko ih imate.

Ne postoji samo jedan, univerzalan način kojim ćete oblikovati sadržaj Vaše biografije, ali postoji nekoliko osnovnih pravila koje treba poštovati kako bi Vaša biografija izgledala profesionalno i kako bi postigla svoj cilj.

Urednost & preglednost - biografiju pišite na računaru. Preporučljivo je ne koristiti previše efekata, tj. više vrsta fontova i slično. Font – ne manji od 10, ne veći od 12.

Sažeto & jasno - ovisno o vašem iskustvu, biografija može biti dugačka jednu ili dvije stranice. Ukoliko nemate značajnog  iskustva i Vaša je biografija zbog toga kratka, nemojte pretjerivati u preopširnom izlaganju ostalih informacija.

Stil - informacije o edukaciji navode se u obrnutom hronološkom redu, koristite stručne termine, ali izbjegavajte pretjeranu upotrebu kratica i vodite računa o gramatičkoj ispravnosti napisanog teksta.

Istinitost - nikada nemojte u biografiji iznositi neistinite informacije ili nešto o čemu bi Vam bilo neugodno pričati ukoliko budete pozvani na intervju.

Slika - nije običaj slati biografiju sa slikom, ukoliko konkurs to eksplicitno ne traži. Ako se ipak odlučite na slanje slike, nemojte je prilagati kao posebni file e-maila već je integrirajte u biografiju kraj ličnih podataka.

Savjeti

  • Potrudite se da Vaše kvalifikacije, vještine i sposobnosti budu logično i jasno raspodijeljene;
  • Ne dopustite da Vaša biografija ima gramatičkih pogrešaka;
  • Istaknite ono najbitnije, a izostavite detalje koji nisu od velikog značaja;
  • Biografija treba biti kratka i jasna;
  • Prilagodite svoju biografiju programu na koji se prijavljujete;
  • Dajte nekome da pregleda Vašu biografiju kada je završite.


Sve što smo ovdje spomenuli, i prijedlog koji slijedi neka Vam posluži samo kao orijentacija, a na Vama je da u svoju biografiju unesete svoju individualnost.