Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Kako napisati molbu?

Četvrtak, 18.08.2011. // Izvor: Stipendije.ba // Stranica

Molba je podnesak kojim se pojedinci ili pravna lica obraćaju državnim organima, organizacijama, privatnim firmama i sl.

Podnesak se, po pravilu, predaje neposredno ili šalje poštom, pismeno.

Podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

Podnesak naročito treba da sadrži:

  • označenje organa ili firme kome se upućuje;
  • predmet na koji se odnosi zahtjev, odnosno prijedlog;
  • ime, prezime i mjesto boravka (adresu) podnositelja, odnosno zastupnika ili punomoćnika;
  • podnositelj je dužan vlastoručno potpisati podnesak.


Ako podnesak sadrži koji formalni nedostatak koji spriječava postupanje po podnesku, ili je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, ne može se zbog toga odbaciti. Organ koji je primio takav podnesak dužan je učiniti one radnje koji će osigurati da se nedostaci otklone i odredit će podnositelju rok u kojem je dužan to učiniti. Ako podnositelj otkloni nedostatke u određenom roku, smatrat će se da je podnesak od početka uredan. Ako podnositelj ne otkloni nedostatke u određenom roku, pa se usljed toga ne može po podnesku postupati, smatrat će se da podnesak nije ni podnesen.