Petak, 24. Januar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije Općine Prozor-Rama za akademsku 2019/20. godinu

Ponedjeljak, 02.12.2019. // Izvor: Stipendije.ba // Novost
Načelnik Općine Prozor-Rama Jozo Ivančević objavio je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2019/20. godinu.
 
Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti druge i viših godina koji imaju prebivalište na području Općine Prozor-Rama i nisu korisnici drugih stipendija.

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: "Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2019./2020. godini"
 
Konkurs ostaje otvoren do 15. januara 2020. godine, a za više detalja možete pogledati, a Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2019/20. godini.

KONKURSI

Rok za prijavu: 04.02.2020. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 04.02.2020. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Općine Kiseljak za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2019/20. godini

Rok za prijavu: 05.02.2020. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Vitez za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 28.01.2020. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu

Rok za prijavu: 08.02.2020. // Konkurs je otvoren još 15 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2020. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja iz SBK za akademsku 2019/20. godinu

Rok za prijavu: 07.02.2020. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs Opštine Bratunac za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/20. godinu