Studentski Adresar 

KONKURSI I NOVOSTI

Sutra Deseti sajam stipendija u Sarajevu

Stipendije kompanije Agile Capital Menagement d.o.o. Gračanica za ak. 2019/20. godinu

Konkurs kompanije Agile Capital Menagement d.o.o. za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog studija u ak. 2019/20. godini

Stipendije i studenstki krediti Grada Srebrenik za šk./ak. 2019/20. godini

Stipendije Fondacije "Konrad Adenauer" za akademsku 2019/20. godinu

Stipendije Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo za ak. 2019/20. godinu

Studentske stipendije Fondacije tuzlanske zajednice i Fonda Prometej za ak. 2019/20. godinu

Osigurano 220 stipendija: Svečana dodjela stipendija Fonda Gazi Husrev-beg 17. oktobra u Sarajevu

Natječaj Fondacije FONSS za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2019/20. godini

Za 1.185 srednjoškolaca: Objavljene Rang liste stipendista Grada Banja Luka za šk. 2019/20. godinu