Studentski Adresar 

KONKURSI

Erasmus+: Konkurs Tehničkog univerziteta "Middle East" iz Ankare za dodjelu stipendija za zimski semestar ak. 2017/18. godine

Konkurs Općine Kakanj za studente III ciklusa studija za ak. 2016/17. godine

Konkurs Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa u ak. 2016/17. godini

Konkurs Fondacije "Proljeće" za učenike i studente u šk/ak. 2017/18. godini

Joint Master in Political Science - Integration and Governance (PoSIG) 2017 - 2018

NOVOSTI

Gradonačelnik Trebinja Petrović potpisao Memorandum o saradnji sa dva studentska udruženja

Opština Šekovići: Objavljeno Rješenje o dodjeli stipendija za ak. 2016/17. godinu

Upriličen svečani prijem za stipendiste Općine Novo Sarajevo

Prijem za vukovce u Zvorniku

Zeničko-dobojski kanton: Utvrđena Preliminarna rang lista stipendista za ak. 2016/17. godinu