Studentski Adresar 

KONKURSI

Konkurs Opštine Višegrad za dodjelu stipendije studentima u ak. 2016/17. godini

Konkurs Opštine Srbac za dodjelu stipendija za akademsku 2016/17. godinu

Konkurs Opštine Kneževo za dodjelu stipendija na visokoškolskim ustanovama za ak. 2016/17. godinu

Javni natječaj Općine Posušje za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2016/17. godinu

Konkurs Općine Centar za stipendiranje učenika i studenata u ak. 2016/17. godini

NOVOSTI

Opština Višegrad dodjeljuje stipendije studentima u ak. 2016/17. godini

Opština Modriča dodijelila 60 studentskih stipendija u ak. 2016/17. godini

Vlada HNK dodijelila stipendije za ak. 2016/17. godinu

OPĆINA HADŽIĆI: Objavljeni rezultati Konkursa za stipendiranje učenika i studenata za ak. 2016/17. godinu

Fond „Sheikh Saleh Kamel“: Objavljena Odluka o dodjeli 100 stipendija za učenike i studente Zeničke regije