Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   
* Ova kategorija je još uvijek u fazi popunjavanja. Sve eventualne sugestije ili izmjene slati na [email protected]

Konsultant

Ambasada Švicarske u Bosni i HercegoviniNaziv:Ambasada Švicarske u Bosni i HercegoviniAdresa:Josipa Štadlera 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 (0)33 27 58 50Fax:+387 (0)33 57 01 20Email:[email protected]URL:www.eda.admin.ch/sarajevo
Detaljnije

Konsultant

Ambasada Japana u Bosni i HercegoviniNaziv:Ambasada Japana u Bosni i HercegoviniAdresa:Bistrik 9, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 27 75 20Email:[email protected]URL:www.bosnia.emb-japan.go.jp
Detaljnije

Konsultant

Američka ambasada u Bosni i HercegoviniNaziv:Američka ambasada u Bosni i HercegoviniAdresa:1 Robert C. Frasure, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 70 40 66Email:[email protected]URL:sarajevo.usembassy.gov
Detaljnije

Konsultant

Naziv:Ambasada Italije u Bosni i HercegoviniAdresa:Čekaluša 39, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 (0)33 21 80 21Fax:+387 (0)33 65 93 68Email:[email protected]URL:www.ambsarajevo.esteri.it
Detaljnije

Konsultant

Ambasada Kraljevine Spanije u Bosni i HercegoviniNaziv:Ambasada Kraljevine Spanije u Bosni i HercegoviniAdresa:Maguda 18, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 (0)33 58 40 09Fax:+387 (3)33 23 91 55Email:[email protected]
Detaljnije

Konsultant

Ambasada Francuske u Bosni i HercegoviniNaziv:Ambasada Francuske u Bosni i HercegoviniAdresa:Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 18, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 28 27 07Fax:+387 (0)33 28 27 11Email:[email protected]URL:www. ambafrance-ba.org
Detaljnije

Konsultant

Naziv:Ambasada Ruske Federacije u Bosni i HercegoviniAdresa:Urijan Dedina 93, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 (0)33 66 81 47Fax:+387 (0)33 66 81 48Email:[email protected]URL:www.sarajevo.mid.ru
Detaljnije

Konsultant

Njemački servis za akademsku razmjenu (DAAD) u BiH - Univerzitet u Banjoj LuciNaziv:Njemački servis za akademsku razmjenu (DAAD) u BiH - Univerzitet u Banjoj LuciAdresa:Bulevar Vojvode Putnika Petra Bojovića 1a, Univerzitet Banja Luka, Filozofski fakultet, 78 000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)51 34 01 20Fax:+387 (0)51 32 58 11Email:[email protected]URL:www.funding-guide.de
Detaljnije

Konsultant

Njemačka ambasada u Bosni i HercegoviniNaziv:Njemačka ambasada u Bosni i HercegoviniAdresa:Skenderija 3, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 56 53 44Fax:+387 (0)33 21 12 00Email:[email protected]URL:www.sarajewo.diplo.de
Detaljnije

Konsultant

American Councils for International EducationNaziv:American Councils for International EducationAdresa:Vrbanja 6, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 83 82 62Email:[email protected]URL:www.educationusa.ba
Detaljnije

Konsultant

Njemački servis za akademsku razmjenu (DAAD) u BiH - Univerzitet u SarajevuNaziv:Njemački servis za akademsku razmjenu (DAAD) u BiH - Univerzitet u SarajevuAdresa:Franje Račkog 1, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Germanistiku, R. 245, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 25 32 59Fax:+387 (0)33 66 78 73Email:[email protected]URL:www.funding-guide.de
Detaljnije

Konsultant

Ambasada Češke Republike u Bosni i HercegoviniNaziv:Ambasada Češke Republike u Bosni i HercegoviniAdresa:Franjevačka 19, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387(0) 33 44 75 25Fax:+387(0) 33 44 75 26Email:[email protected]URL:www.mzv.cz/sarajevo
Detaljnije

Konsultant

Ambasada Republike Mađarske u Bosni i HercegoviniNaziv:Ambasada Republike Mađarske u Bosni i HercegoviniAdresa:Splitska 2, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 (0)33 21 65 12Fax:+387 (0)33 26 89 30Email:[email protected]URL:www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/BH/ba/
Detaljnije

Konsultant

Naziv:Ambasada Grčke u Bosni i HercegoviniAdresa:Obala Maka Dizdara br.1, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 (0)33 56 05 50Fax:+387 (0)33 20 35 12Email:[email protected]
Detaljnije

Konsultant

British Council u Bosni i HercegoviniNaziv:British Council u Bosni i HercegoviniAdresa:Ljubljanska 9, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 25 02 20Fax:+387 (0)33 20 47 11Email:[email protected]URL:www.britishcouncil.ba
Detaljnije

Konsultant

Ambasada Slovačke Republike u Bosni i HercegoviniNaziv:Ambasada Slovačke Republike u Bosni i HercegoviniAdresa:Trnovska br. 6, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 (0)33 71 64 41Fax:+387 (0)33 71 64 10Email:[email protected]
Detaljnije