nazad

Osigurano 10 stipendija

Internacionalni univerzitet u Sarajevu dodjeljuje stipendije za studiranje prava u okviru takmičenja iz demokratije

Petak, 09.04.2021. //


Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) organizuje takmičenje iz demokratije u okviru kojeg će najboljim učesnicima biti dodjeljeno do 10 stipendija za studiranje prava na IUS-u. Tema takmičenja je Pravo, demokratija i mladi - pravo kao instrument za promivisanje demokratije u Bosni i Hercegovini iz perspektive mladih.

Pravo učešća na takmičenju imaju učenici četvrtog razreda srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

Za učešće u takmičenju, potrebno je izraditi poster (takozvani srednjoškolski pano) i poslati ga najkasnije do 03. maja 2021. god. poštom (sa naznakom „poster competition“) na adresu Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo ili putem elektronske pošte na [email protected]. Prezentacije postera će biti održane 15. maja 2021. god. i to preko aplikacije Microsoft Teams. Učesnici mogu da izrade poster i da održe prezentaciju na engleskom jeziku ili na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine.

Poster treba da bude izraz učenikove kreativnosti. Može da bude u formi klasičnog srednjoškolskog panoa koji je manuelno izrađen, tj. da sadrži crtež(e) ili slike/fotografije uz tekst, ili da bude kreiran na računaru. Kombinacije ovih pristupa su takođe dobrodošle.

Učesnici će dobiti sertifikat o učešću. Odabrani posteri će biti dio online izložbe kako na web stranici Pravnog fakulteta IUS-a tako i na IUS-ovim nalozima na društvenim mrežama.

Više informacija možete pronaći na internet stranici Pravnog fakulteta IUS-a.

 

nazad