nazad

Za nadarene učenike

Konačne liste stipendista Grada Visoko za šk. 2020/21. godinu

Petak, 07.05.2021. //

Grad Visoko objavio je Konačne liste učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko.

Stipendije se dodjeljuju za školsku 2020/21. godinu.

Iz Gradske Uprave podsjećaju da kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su dostaviti broj računa na koji će se izvršiti uplata stipendije, na račun roditelja, a potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija dostaviti na protokol Grada Visoko ili skenirano na email:[email protected]

Konačne liste nadarenih učenika osnovnih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju pogledati ovdje, a Konačne liste nadarenih učenika srednjih škola koji su ostvarili pravo na sitpendiju pogledati ovdje.

nazad