nazad

Obavijest o izboru stipendista Općine Ključ

Četvrtak, 10.06.2010. //

Na osnovu Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta – visokih škola za školsku 2009/2010. godinu koji je raspisan 09.04.2010.godine Komisija za provođenje Konkursa i utvrđivanje liste za dodjelu stipendija izvršila je bodovanje prispjelih prijava u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Ključ broj : 05-02-2557/09 od 08.01.2010.godine na osnovu koje je Općinski načelnik  donio Odluka o izboru stipendista općine Ključ u školskoj 2009/2010. godini.

Odluku o izboru stipendista općine Ključ i Zapisnik o bodovanju podnesenih prijava na konkurs pogledati u prilogu.

Izvor: www.opcina-kljuc.ba

 

nazad