nazad

Apliciralo 79 kandidata

Utvrđena Bodovnoa lista kandidata za stipendije Općine Sanski Most

Subota, 10.04.2021. //

Općina Sanski Most  je u skladu sa Odlukom o kriterijima i načinu dodijele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, broj: 3/12 i 1/17),  (u daljem tekstu: Odluka), nakon objave  "Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2020/2021 godinu" odnosno perioda trajanja i isteka perioda za predaju aplikacija,  zaprimanja i obrade, te prijedloga komisije Općinskom načelniku, koji je sukladno tome "utvrdio i objavio"  Bodovnu listu kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa  i Listu kandidata koji ne ispunjavaju uvjete konkursa.

Naime, na predmetni konkurs apliciralo je 79 kandidata, od njih 69 kandidata  ispunjava uvjete konkursa (prosjek ocjena iznad 7,0 – za deficitarna zanimanja te od 7,20 – za ostale smjerove i zanimanja, uz druge kriterije definirane Odlukom), dok 10 kandidata po raznom osnovu (prva godina studija, nedovoljan prosjek ocjena, i drugo definirano Odlukom) ne ispunjava uvjete konkursa. Dalje, prema Odluci postoje razni kriteriji na osnovu kojih se boduje svaka podnesena prijava što svaki kandidat može i sam provjeriti (student druge ili viših godina studija, redovan upis godine studija, prosjek ocjena, za svaku završenu godinu studija ukoliko je dostavljeno Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena za sve godine studija ili sa prethodne godine studija – određen broj bodova, deficitarna zanimanja, zaposlenost/nezaposlenost roditelja odnosno  primanja iz kojih se shodno utvrđenoj metodologiji obrade dolazi do osnovice za bodovanje, te na osnovu drugih posebnih uvjeta i kriterija i to ukoliko je kandidat dostavio validan dokument da pripada: “porodica šehida, poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca,  civilnih žrtava rata, pripadnicima nacionalnih manjina, kandidatima koji imaju status osobe sa invaliditetom (civilni neratni invalid) i kandidatima bez oba roditelja”,  i drugo što nosi određen značajan broj bodova kako je definirano Odlukom.

Kako je definirano članom 19. Odluke, i to: “Korisnici stipendija su kandidati na utvrđenoj bodovnoj listi koji imaju najveći broj bodova do broja korisnika stipendije utvrđenog u konkursu". Pored svega navedenog ove akademske godine primjetan je i veći broj zahtjeva za dodjelu stipendija u odnosu na raniji period, tako da od ukupnog broja podnesenih aplikacija Općina Sanski Most stipendira 55. kandidata  tj. kako je to navedeno u Odluci tj. “kandidati na utvrđenoj bodovnoj listi koji imaju najveći broj bodova" te dalje "do broja korisnika stipendije utvrđenog u konkursu”, što iznosi 55 stipendija kako je definirano Konkursom. 

Izražavamo iskreno žaljenje što svim kandidatima nije bilo moguće odobriti stipendiju, a kandidati koji imaju bilo kakve nejasnoće povodom objavljene/ih  Listi,  mogu izvršiti  provjeru  svoje aplikacije u nadležnoj Službi organa uprave,  pa čak imaju pravo uložiti prigovor, koji se dalje upućuje nadležnom organu, a  Lista/e postaje/u konačna/e  tek kad se to riješi,  a time će i samo potpisivanje Ugovora  kasniti.  Kandidati nemaju razloga za bilo kakvu sumnju,  a oni koji to budu željeli kako je već navedeno, mogu se prethodno najaviti i doći u prostorije organa uprave te neposredno izvršiti uvid i provjeru,  tj. uvjeriti se u stvarno stanje svoje prijave, nama to ne smeta,  jer je sve javno i transparentno, ali uz obavezno pridržavanje epidemioloških mjera i isključivo stranke/podnosioci aplikacije.

Nakon što Lista postane konačna biće zakazano potpisivanje ugovora, koje će se obavljati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, te kandidati koji ne mogu doći iz objektivnih razloga, trebaju opunomoćiti  nekog od bliskih srodnika o čemu će naknadno biti obaviješteni.

  1. Lista 2020-2021
  2. Lista - 2020-2021 Nisu ispunjeni uvjeti
  3. Liste - Akademska 2020-2021
nazad