Nedjelja, 26. Mart 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Stipendije Francuske vlade za akademsku 2023/24. godinu

Četvrtak, 24.11.2022. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Francuska vlada svake godine dodjeljuje stipendije za studij nivoa master i doktorat studentima iz Bosne i Hercegovine koji imaju odličan akademski nivo. 

Pravo prijave za studij nivoa master imaju državljani Bosne i Hercegovine, uz uslove da neće navršiti 26 godina do 31. decembra 2022., da nisu završili osnovni trogodišnji studij (za prijave na 1. godinu Mastera) ili četverogodišnji studij (za prijave na 2. godinu Mastera ili jednogodišnji Master) i da imaju dovoljan nivo jezika da bi se mogla pratiti predavanja željenog Mastera (nivo B2 zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, na francuskom ili na engleskom jeziku). Ukoliko se student prijavi za master gdje su predavanja na nekom drugom jeziku osim francuskog, i dobije stipendiju, taj student mora obavezno završiti intezivan kurs francuskog jezika, na licu mjesta ili prije odlaska, neophodan za minimalni nivo A1. 
 
Za studij nivoa master stipendijski program finansira troškove upisa na jednu godinu mastera kao i troškove života putem mjesečne stipendije (najduže tokom perioda od 10 mjeseci koji odgovara univerzitetskoj godini 2023./2024.) kao i i brojne druge pogodnosti, dok za studij nivoa doktorat stipendijski program finansira troškove upisa na dvojni doktorat (cotutelle) ili doktora u komentorstvu (codirection) za tri univerzitetske godine počev od 2023./2024., kao i troškove života putem mjesečne naknade (za period od 6 do 10 mjeseci u roku od tri godine), te omogućava brojne druge prednosti.
 
Svi potrebni dokumenti (pogledati u konkursima) se trebaju poslati obavezno u PDF formi najkasnije do petka, 23.decembra 2022. do 12.00 sati (podne) na slijedeću e-mail adresu: stipendije2023@institutfrancais.ba, a registracija prijava biće potvrđena e-mailom u roku od 72 sata nakon prijema iste, a za više detalja pogledati Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za postdiplomski studij za ak. 2023/24. godinu i Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za dvojni doktorat 2023.-2026.
 
Iz Francuske ambasada napominju da će putem e-maila obavijestiti kandidate o rezultatima najkasnije do početka marta 2023. godine, najkasnije 10 dana nakon objavljivanja rezultata, kandidati trebaju potvrditi svoj interes za stipendiju.