Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Općina Donji Vakuf dodjeljuje 100 studentskih stipendija za ak. 2020/21. godinu

Ponedjeljak, 29.03.2021. // Izvor: Stipendije.ba // Novost


Općtina Donji Vakuf objavila je konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2020/21. godinu redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Donji Vakuf.

U aktuelnoj akademskoj godini Općina Donji Vakuf dodijelit će ukupno 100 studentskih stipendija i to studentima prve godine 18 stipendija, druge 20 stipendija, treće 20 stipendija, četvrte (dodiplomski, I godina - lI ciklus diplomski ili integrisani dodiplomski i diplomski studij) 20 stipendija, pete (I ili li godina - lI ciklus diplomski i integrisani dodiplomski i diplomski studij) 20 stipendija i šeste (samo za integrisani dodiplomski i diplomski studij) 2 stipendije, a stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od po 100,00 KM.

Pravo na dodjelu općinskih stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Donji Vakuf, uz uslove da su u akademskoj 2020/21. godini prvi put upisali određenu godinu dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog ili redovnog samofinansirajućeg student a na istom fakultetu, da nemaju navršenih 26. godina života na dan objave konkursa, da ne primaju kredit, stipendiju ili drugu vrstu subvencije od drugog davaoca, da nemaju status studenta apsolventa i da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Iz Općine napominju da studenti prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa mogu predati lično na pisarnicu Općine Donji Vakuf ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Donji Vakuf, sa naznakom - Komisiji za provođenje konkursa za dodjelu stipendija ulica 14. septembar bb. Donji Vakuf, a za sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Donji Vakuf - Služba za društvene djelatnosti,opću upravu i civilnu zaštitu (soba 13/II sprat).

Konkurs ostaje otvoren do 14. aprila, a za više detalja pogledati Konkurs Općine Donji Vakuf za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2020/21. godinu.


KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu