Nedjelja, 26. Mart 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje dodjeljuje stipendije za akademsku 2022/23. godinu

Petak, 20.01.2023. // Izvor: Stipendije.ba // Novost


Općina Gornji Vakuf-Uskoplje raspisala je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2022/23. godini. 

Uslovi za dobijanje stipendije su da student ima prebivalište na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, da ne prima stipendiju od drugih davaoca, da nije u statusu apsolventa te da su roditelji/staratelji studenta nositelji domaćinstva odnosno vlasnici obrta, trgovine, ugostiteljske radnje ili poduzeća izmirili obaveze prema JKP“ Radovina“,JKP „Vodovod i kanalizacija“ i općini Gornji Vakuf-Uskoplje.

U konkurus se, između ostalog, istiće da će učenici generacije, ukoliko ispunjavaju uslove konkursa, dobiti stipendiju bez konkurencije.

Općina će u akademskoj 2022/23. godini dodijeliti ukupno 100 stipendija. Studentima prve godine dodijelit će se 15 stipendija, studentima druge godine 20, studentima treće godine 20 i studentima četvrte, pete i šeste (uključuje i drugi ciklus) 45 stipendijaStipendije za akademsku godinu iznosi 1.200,00 KM i isplatit će se u najviše četiri rate.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se u zatvorenoj koverti lično na protokol u općini Gornji Vakuf- Uskoplje ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Gornji Vakuf-Uskoplje,70240, Ul. Vrbaska bb, sa naznakom “Komisija za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

Konkurs ostaje otvoren do 16. februara 2023. godine, a detaljnije informacije mogu se pronaći u Konkursu Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu.