Nedjelja, 29. Januar 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Stipendije Međunarodne organizacije People in Need za akademsku 2022/23. godine

Ponedjeljak, 05.12.2022. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Međunarodna organizacija People in Need objavila je Javni poziv za dodjelu dvije stipendije do 3000 KM po stipendiji za radove na MA završnom radu za akademsku 2022/23. godine.
 
Poziv je otvoren za studente završne godine postdiplomskog studija na Mašinskom fakultetu (jedna stipendija) i Ekonomskom fakultetu (jedna stipendija) koji studiraju u Kantonu Sarajevo i imaju stalno prebivalište u Kantonu Sarajevo, uz uslove da je podnosilac prijave stekao najmanje 60 ECTS bodova tokom akademske 2021-2022. godine (do 30.9.2022.), da podnosilac prijave nije ranije primao nikakvu finansijsku podršku za rad na MA završnog rada, niti je u radnom odnosu za vrijeme trajanja stipendije, odnosno u periodu od 12 mjeseci od dana dodjele (tj. isplate) stipendije primaocu, jer stipendija služi kao podrška stalnom radu na MA završnom radu, da ima preliminarnu temu završnog rada i pisanu preporuku/podršku od strane mentora prije prijave, koja treba da tretira najmanje jednu od slijedećih oblasti: Upravljanje reciklažnim otpadom, Efikasan menadžment javnog komunalnog preduzeća (u kontekstu upravljanja reciklažnim otpadom), Sistemi upravljanje procijednim vodama deponija; Sortiranje, odlaganje, reciklaža reciklažnog otpada i Kampanje podizanja svijesti (u kontekstu sortiranja, odlaganja i reciklaže).
 
Svoju elektronsku prijavu kandidati mogu slati na [email protected] do 15. decembra 2022., 23:59h sa sljedećim dokumentima: Curriculum Vitae, najnoviji prepis evidencije ocjenan, motivaciono pismo u kojem se ukratko opisuju vaša istraživačka interesovanja i tema preliminarnog rada, elektronsko ili štampano pismo od mentora sa naznakom teme i opredijeljenosti za mentorstvo i koncept notu MA završnog rada (dvije kartice teksta), sa najmanje 5 relevantnih izvora literature.
 
Iz People in Need napominju da polje predmeta e-pošte treba da bude “Prijava za stipendiju za izradu MA završnog rada za 2022 - (Ime i prezime aplikanta)” i prilozi moraju biti u .pdf formatu, a koncept nota treba biti u “arial font”, prored 1,15, veličina 12., “single spacing”.
 
Stipendisti People in Need, koji odbrane završni MA rad u roku od 12 mjeseci, te koji ispune opšte uslove, imat će mogućnost pripravničkog rada u KJKP RAD.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.02.2023. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Rok za prijavu: 16.02.2023. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 30.01.2023. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu