Utorak, 04. Oktobar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije Grada Zavidovići za akademsku 2021/22. godinu

Srijeda, 10.08.2022. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Gradonačelnik Zavidovića Mujanović raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području grada Zavidovići za akademsku 2021/2022.godinu.
 
Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022.godini imaju redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući) sa prebivalištem na području grada Zavidovići, koji studiraju na visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini pod uvjetima: da nisu u radnom odnosu, da ne koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima, da ne primaju stipendiju u/iz BiH po bilo kom drugom osnovu, da ne obnavljaju godinu studija, da nisu u statusu apsolventa, da nisu studenti koji su u akademskoj 2020/2021.godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija a u akademskoj 2021/2022.godini su ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu, da nisu pohađali istu godinu studija (ranije studiranje ili promjena fakulteta) i da student i njegovi roditelji ili bračni drug imaju prebivalište na području grada Zavidovići.
 
U konkursu se, između ostalog, navodi da je prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno dostavljati putem Pisarnice Grada Zavidovići ili poštom na adresu: Grad Zavidovići, Služba za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu, ulica Safvet-bega Bašagića, 72220 Zavidovići, sa naznakom „stipendija“, a obrasci prijave (zahtjeva) i izjave mogu se preuzeti na INFO centru Grada Zavidovići i web stranici Grada.
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 17.10.2022. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Zaklade „don Vinko Radić“ za dodjelu stipendija za školsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 21.10.2022. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Grada Laktaši za dodjelu stipendija srednjoškolcima u šk. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 07.11.2022. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 4 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2022/23. godini