Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije Općine Bugojno za akademsku 2020/21. godinu

Četvrtak, 11.03.2021. // Izvor: Stipendije.ba // Novost


Općina Bugojno objavila je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima koji imaju stalno prebivalište na području općine Bugojno najmanje šest mjeseci prije prijave na Konkurs i koji se školuju u Bosni i Hercegovini.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2020/21. godinu, a dodijelit će se ukupno 
170 stipendija za koje su u općinskom budžetu predviđena sredstva od 170.000 KM.

Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici generacije školske 2019/20. godine koji su upisali redovni studij, studenti sa natprosječnim uspjehom, studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez jednog ili oba roditelja i djeca korisnici socijalne pomoći). djeca sa posebnim poterebama (invaliditeta 60 % i više), djeca šehida i poginulih boraca, RVI, djeca sa invaliditetom od 100 % i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i redovni studenti od prve do šeste godine koji nisu obuhvaćeni jednom od prethodnih kategorija.

Iznos stipendije je 100 KM i bit će isplaćene u deset jednakih mjesečnih rata. 

Iz Općine napominju da se prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju lično u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i  opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “Komisija Općinskog vijeća za  dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2020/2021. godinu.

Rok za prijavu je 4. april 2021. godinea više informacija možete pronaći u samom Konkursu Općine Bugojno za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2020/21. godinu.


KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu