Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 08.03.2021.

Rok za prijavu: Srijeda, 31.03.2021.

Izvor: Općina Stolac

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina StolacAdresa:Ulica Kralja Tomislava b.b., 88360 Stolac, BiHTelefon:+387 36 853 101Fax:+387 36 853 229URL:www.stolac.gov.ba

Javni natječaj Općine Stolac za dodjelu stipendija studentima u ak. 2020/21. godini

Konkurs je istekao!


Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 03/21), Načelnik općine Stolac, raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac
u akademskoj 2020./2021. godini


I


Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija iz proračuna Općine Stolac  redovitim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Općine Stolac (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Javnim natječajem.
 
Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2020./2021.  godinu.


II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Stolac imaju redoviti studenti s područja općine Stolac, izuzev studenata prve godine i apsolvenata koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da imaju prebivalište na području općine Stolac,
 • da su u statusu redovitog studenta,
 • da tijekom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj se natječe za dodjelu stipendije,
 • da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.


III


Iznos stipendije, broj korisnika stipendije i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija.

Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu i kriterijima  za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini.


IV

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici općine Stolac: www.stolac.gov.ba ili na pisarnici općine Stolac, Ul. Kralja Tomislava b.b. Stolac.


V

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
 1. Presliku CIPS-ove osobne iskaznice;
 2. Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija;
 3. Potvrda da ne obnavlja godinu studija u tekućoj akademskoj godini;
 4. Potvrdu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ da ne primaju stipendiju navedenog Ministarstva;
 5. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
 6. Presliku prve stranice indeksa;
 7. Dokaze o  otežanim uvjetima života:
  - dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  tijela ili smrtni list),
  - rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave,
  - potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su  braća i sestre na  redovitom školovanju.
 8. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:
  - za studente prve godine studija svjedodžbe o završenim razredima srednje škole,
  - potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.


VI


Rok za podnošenje prijava je 31.03.2021.godine. Javni  natječaj će biti objavljen na službenoj web stranici i  oglasnoj ploči općine Stolac.
 
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac sa naznakom  - Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2020./2021. godini, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
 
Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine i na tel. 036/853-101. 

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković, dipl. ing

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu