Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 08.04.2022.

Rok za prijavu: Nedjelja, 08.05.2022.

Izvor: Bosana Fondacija

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Bosana FondacijaAdresa:Bosana Foundation, 1059 S. Sycamore Avenue, Los Angeles, CA 90019Email:ajlana@bosanafoundation.orgURL:www.bosanafoundation.org

Javni poziv Bosana Fondacije za stipendiranje deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku 2021/2022. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu Statuta i kriterija o stipendiranju nadarenih učenika i studenata u akademskoj 2021/2022. godini, Fondacije ”BOSNA” raspisuje:


JAVNI POZIV
 za stipendiranje studenata za deficitarna zanimanja
za školsku/akademsku 2021/2022.godinu

 
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju studenti, starosti od 19 do 26 godina iz grupacije tehničkih nauka i informacionih tehnologija uz ispunjavanje sljedećih uslova:
  • da su državljani BiH
  • redovni studenti fakulteta iz grupacije tehničkih nauka i informacionih tehnologija

Stipendije se dodjeljuju za tekuću školsku/akademsku godinu i isplaćivat će se za period od deset mjeseci. Iznos mjesečne stipendije iznosi 150,00 KM.

Ukupan broj stipendija koje će se dodijeljivati u tekućoj školskoj/akademskoj godini je deset

Uz prijavu je neophodno priložiti sljedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije):
  1. Uvjerenje o državljanstvu kandidata za stipendiju ne starije od šest mjeseci
  2. Potvrdu o upisu kandidata u tekuću školsku/akademsku godinu, izdata od nadležne institucije fakultet sa naznakom da aplikant prvi put upisuje godinu
  3. Uvjerenje o postignutom uspjehu kandidata za stipendiju u prethodnoj školskoj/akademskoj godini. Za studente prve godine studija svjedočanstvo završenog razreda srednje škole. Za studente viših godina potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija
  4. Dokaz o angažmanu u društvenom aktivizamu.
  5. Motivaciono pismo i CV.

Napomena:

Kandidati koji ostvare pravo na stipendiju, prije potpisivanja ugovora u obavezi su dostaviti:
  1. Izjavu o odgovornosti da kandidat za stipendiju nije ostvario pravo na stipendiju po istom osnovu od druge institucije u tekućoj školskoj/akademskoj godini.
  2. Kopija tekućeg računa iz banke kandidata za stipendiju na koji će se vršiti isplata stipendije, izdato od banke

Svaki kandidat u javnom pozivu koji nije ostvario pravo na stipendiju biće pismeno obaviješten o rezultatima javnog poziva najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste studenata dobitnika stipendije
 
Javni poziv ostaje otvoren do 08.05.2022 godine
 
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte:
 
Fondacija ”BOSNA”
(sa naznakom: Javni poziv za stipendiranje studenata za deficitarna zanimanja)
Ulica Alipašina 45A
71000 Sarajevo
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Dostavljeni dokumenti se neće vraćati kandidatu nakon završene konkursne procedure.
 
Kandidati koji su ostvarili pravo potpisuju ugovor o dodjeli stipendije kojim se regulišu međusobna prava i obaveze studenta i Fondacije ”BOSNA”. Ugovor potpisuje student i Direktor u ime Fondacije ”BOSNA”.
 
Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti Fondacija ”BOSNA” putem emaila: info@fondacijabosna.ba ili na telefon: 061-061-735