Nedjelja, 29. Januar 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 24.11.2022.

Rok za prijavu: Petak, 23.12.2022.

Izvor: Francuska ambasada u BiH

Nivo obrazovanja: III stepen (Doctor, PHD)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ambasada Francuske u Bosni i HercegoviniAdresa:Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 18, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 28 27 07Fax:+387 (0)33 28 27 11Email:[email protected]URL:www. ambafrance-ba.org

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za dvojni doktorat 2023.-2026.

Konkurs je istekao!

Francuska vlada svake godine dodjeljuje stipendije za doktorat studentima iz Bosne i Hercegovine koji imaju odličan akademski nivo.
 
Ovaj stipendijski program finansira troškove upisa na dvojni doktorat (cotutelle) ili doktora u komentorstvu (codirection) za tri univerzitetske godine počev od 2023./2024., kao i troškove života putem mjesečne naknade (za period od 6 do 10 mjeseci u roku od tri godine), te omogućava brojne druge prednosti.

Dokumenti za prijavu

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente:
 • Obrazac sa podacima (popunjen na francuskom ili engleskom jeziku)
 • Kopija bh. pasoša
 • Pismo motivacije (na francuskom ili engleskom jeziku)
  Pismo motivacije ima za cilj da sa jedne strane precizira interes studenta za studiranje u Francuskoj i, s druge strane, svrsishodnost odabira željenog studijskog programa s obzirom na profesionalni plan studenta.
 • Plan istraživanja u okviru zamišljenog doktorata (na francuskom ili engleskom jeziku) (maksimalno 2 stranice + bibliografija od maksimalno jedne stranice)
 • Curriculum vitae (na francuskom ili engleskom jeziku)
 • Kopiju ocjena predmeta tokom mastera (na bosanskom) iprevod tih ocjena na francuski ili engleski jezik (nije neophodno imati ovjereni prevod)
 • Kopija zadnje dobijene diplome.
 • Ukoliko je potrebno, kopija potvrda o poznavanju jezika

Svi dokumenti se trebaju poslati obavezno u PDF formi najkasnije do petka, 23.decembra 2022. do 12.00 sati (podne) na slijedeću e-mail adresu: [email protected]

Registracija prijava biće potvrđena e-mailom u roku od 72 sata nakon prijema iste. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
Kriteriji odabira

Žiri koji odlučuje o dodjeli stipendija vodiće računa o više kriterija, a posebno o slijedećim : kvalitetan curriculum vitae, izvrsni univerzitetski rezultati, motivacija studenta, kvalitetan istraživački projekat, opravdanost odabrane teze (napomenuti u zahtjevu željene istraživačke laboratorije / univerzitete na koje se kandidat želi prijaviti) i usklađivanje odabrane teze sa profesionalnim planom.
 
Tokom selekcije, Ambasada može obaviti razgovore sa kandidatima.
 
U narednoj akademskoj godini moguće je stipendiranje isključivo dvojnih doktorata (cotutelle) i doktorata u komentorstvu (codirection), osim ako je kandidat u finansijskoj mogućnosti da sufinansira minimalni godišnji boravak u Francuskoj u trajanju od 6 mjeseci.
 
Konačna dodjela stipendije uslovljena je prijemom na neki doktorski program do 31. oktobra 2023. Nikakvo odlaganje neće biti prihvaćeno.
 
Rezultati

Francuska ambasada će putem e-maila obavijestiti kandidate o rezultatima najkasnije početkom marta 2022. Broj mjeseci tokom kojih će se dobijati stipendija (6 do 10) biće tada preciziran.
Biće napravljene glavna i dodatna lista.
 
Najkasnije 10 dana nakon objavljivanja rezultata, kandidati trebaju potvrditi svoj interes za stipendiju. Ona će postati efektivna nakon što francuska visokoškolska ustanova pismeno potvrdi prijem kandidata na doktorski studijski program do 31. oktobra 2023. (i pod uslovom da Ambasada prethodno potvrdi visinu troškova upisa na odabrani studij).
 
Do kraja maja 2023. kandidati će biti pozvani da učestvuju u pripremnom seminaru za odlazak.
 
Dodatne informacije
 • Na web stranicama Francuske ambasade i Francuskog instituta u BiH: ba.ambafrance.org ww.institutfrancais.ba
 • Na Facebook stranicama Francuske ambasade, Francuskog Instituta i Ureda Campus France BiH: @france.bosnie @CampusFranceBiH @francuskiinstitutbih
 • U uredima Campus France Bosnie-Herzégovine (isključivo na zakazani termin):
  - U Sarajevu: [email protected] (Tina Ujevića 8)
  - U Banjaluci: [email protected] (JU NUB RS, Jevrejska ,30)
  - U Mostaru: [email protected] (Kneza Mihajla Viševića Humskog 57)

Fiche de renseignements - Doctorat

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.02.2023. // Konkurs je otvoren još 4 dana.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

Rok za prijavu: 16.02.2023. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 30.01.2023. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Natječaj Općine Prozor-Rama za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 10.02.2023. // Konkurs je otvoren još 12 dana.

Konkurs Kantonalne uprave za branioce SBK za dodjelu stipendija za ak. 2022/23. godinu