Utorak, 04. Oktobar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 25.07.2022.

Rok za prijavu: Petak, 02.09.2022.

Izvor: Vlada Brčko distrikta BiH

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Vlada Brčko distrikta BiHAdresa:Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt BiHURL:www.bdcentral.net

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2022. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu Odluke Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima za period od 1. 1. 2022. do 31. 7. 2022. godine, broj: 02-000079/22, akt broj: 07-1246ZB-011/22 od 8. 6. 2022. godine, Odjeljenje za obrazovanje  r a s p i s u j e 
 


JAVNI POZIV
za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja
Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za period od 1. 1. 2022. do 31. 7. 2022. godine


I.

Raspisuje se javni poziv za dodjelu 200 stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt) za period od 1. 1. 2022. do 31. 7. 2022. godine i to: 
  • do 30 stipendija studentima prve godine prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koji su proglašeni učenicima generacije, ili su ostvarili prosječnu ocjenu 5,00 u svim godinama četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja a koji po istom osnovu nisu bili korisnici stipendije;
  • do 10 stipendija studentima druge i viših godina prvog ciklusa studija koji imaju prosjek ocjena 10,00 ili 5,00 u sistemu ocjenjivanja od 1 do 5 na javnim visokoškolskim ustanovama;
  • do 5 stipendija studentima s posebnim potrebama koji su prva ili viša godina prvog ciklusa studija;
  • do 3 stipendije studentima pripadnicima nacionalne manjine koji su prva ili viša godina prvog ciklusa studija;
  • do 5 stipendije studentima prve i viših godina prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja,
  • do 117 stipendija studentima druge i viših godina prvog ciklusa studija,
  • do 30 stipendija studentima prve i druge godine drugog ciklusa studija.


II.

 

(1) Stipendije se isplaćuju za period januar – juli 2022. godine jednokratno u iznosu od 1.400,00 KM, i nastavak stipendiranja za period oktobar – decembar 2022. godine jednokratno u iznosu od 600,00 KM.
(2) Za nastavak stipendiranja potrebno je da studenti dostave odgovarajuću original potvrdu/uvjerenje o upisu u narednu godinu studija, prvi put.
(3) Stipendije se ne dodjeljuju u mjesecu augustu i septembru.


III.


Pravo učestvovanja na javnom pozivu ima student koji ispunjava sljedeće uslove:  
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;  
b) da student i njegovi roditelji ili staratelji imaju prebivalište u Distriktu najmanje dvije godine do zatvaranja javnog poziva za dodjelu stipendija, a u slučaju dostavljanja dokaza o rastavi braka potrebno je da pored studenta samo jedan roditelj ili staratelj ima prebivalište najmanje dvije godine do zatvaranja javnog poziva za dodjelu stipendija;
c) da je redovan student;  
d) da ne prima stipendiju neke druge institucije koja se finansira iz budžeta države, entiteta, kantona ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;
e) da u trenutku podnošenja prijave ne ponavlja godinu studija;   
f) da prijavljeni student nije stariji od 27 godina života zaključno s danom zatvaranja javnog  poziva.

 

IV. - VII.

(>Pogledati u konkursu)


VII.


- Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Odjeljenja za obrazovanje  Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i traje do 2. 9. 2022. godine do 15.00 sati.
 
- Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti i sve tražene dokumente u ZATVORENOJ KOVERTI. 
 
- Obrazac prijave na javni poziv može se naći na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH (http://ob.bdcentral.net) u rubrici Obavještenja – studentske stipendije.
 
- Nepravovremeno prispjele prijave neće se razmatrati.
 
Prijave s priloženim dokumentima donijeti u zgradu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, šalter broj 6 i 7 ili slati poštom na adresu:
 
Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1
76100 Brčko distrikt BiH
 
Informacije u vezi s javnim pozivom mogu se dobiti u Odjeljenju za obrazovanje (Treća osnovna škola, kancelarija 18) ili na broj telefona 049 / 216-894.
 
Šef Odjeljenja za obrazovanje
Zoran Bulatović, dipl. oec.

KONKURSI

Rok za prijavu: 17.10.2022. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Zaklade „don Vinko Radić“ za dodjelu stipendija za školsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 21.10.2022. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Grada Laktaši za dodjelu stipendija srednjoškolcima u šk. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 07.11.2022. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 4 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2022/23. godini