Petak, 15. Oktobar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Nedjelja, 01.08.2021.

Rok za prijavu: Nedjelja, 15.08.2021.

Izvor: Bosana Fondacija

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Bosana FondacijaAdresa:Bosana Foundation, 1059 S. Sycamore Avenue, Los Angeles, CA 90019Email:[email protected]URL:www.bosanafoundation.org

Konkurs Bosana Fondacije za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države BiH za akademsku 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

KONKURS BOSANA FONDACIJE

za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države
Bosne i
 Hercegovine u akademskoj 2021/2022. godini


I.


Bosana Fondacija raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima em style="margin: 0px; padding: 0px;">prvog ciklusa visokog obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine za akademsku 2021/2022. godinu.  


II.

Uslovi za apliciranje na konkurs za dodjelu stipendije su sljedeći:
 

  • prednost imaju kandidati koji su trenutno smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili su u prošlosti bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu, pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici;
  • pored navedenih kategorija u obzir ćemo uzeti i kandidate čiji su staratelji/roditelji nezaposleni ili imaju izuzetno niska primanja
  • kandidati moraju imati status redovnog studenta na jednom od državnih fakulteta BiH;
  • biti državljani Bosne i Hercegovine;
  • da nisu stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija;
  • da upisuju ili pohađaju prvi ciklus studija u 2021/22. godini.

 

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija su sljedeći:
 

  • opći uspjeh iz srednje škole;
  • nagrade, priznanja, osvojena mjesta na takmičenjima;
  • socijalni status;
  • ostalo (detalje možete naći u Prijavi).

IV.

Prijave na konkurs podnose se na obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Bosana Fondacije (www.bosanafoundation.org).
 

Uz popunjenu prijavu na konkurs priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane u kriterijima i uslovima prijave. Dokumentacija se prilaže u elektronskom formatu, pa je potrebno skenirati originalne dokumente mjerodavnih službi. Lista potrebnih dokumenata je navedena u prijavi za konkurs i isti ne moraju biti ovjereni.

Molimo kandidate da šalju samo potpune prijave koje ce sadržavati sve dokumente navedene u prijavi. Osoblje fondacije nije dužno čuvati nepotpune prijave dok kandidati prikupljaju ostale potrebne dokumente.  


V.

Odluka o visini stipendije i broju stipendista u akademskoj 2020/2021. godini, mjesečni iznos i iznos za dodatne školske troškove donijet će se naknadno.


VI.
 

Prijave na stipendiju se mogu izvršiti od dana objavljivanja konkursa 1. augusta 2021. do 15. augusta 2021. Studenti koji uđu u  uži izbor će biti kontaktirani i intervjuisani.  Konačna odluka i lista kandidata će biti objavljena krajem septembra 2021. godine.
 
Prijava se popunjava elektronski na našoj web stranici gdje se i prilaže potrebna dokumentacija.  

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati!!!

Ajlana Osmanagić
Direktorica Programa
Bosana Fondacija

KONKURSI

Rok za prijavu: 26.10.2021. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Grada Srebrenik za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za šk. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 26.10.2021. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Grada Srebrenik za dodjelu kredita redovnim studentima u ak. 2021/22. godini

Rok za prijavu: 15.11.2021. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 1 dan.

Konkurs Islamske zajednice u BiH za dodjelu stipendija u šk./ak. 2021/22. godini iz Fonda Bejtu-l-mal