Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 03.03.2022.

Rok za prijavu: Subota, 02.04.2022.

Izvor: Grad Cazin

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad CazinAdresa:Trg prvog Predsjednika Predsjedništva R BiH Alije Izetbegovića br.1, 77220 Cazin, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)37 515 300Email:infodesk@opcinacazin.baURL:http://www.opcinacazin.ba/

Konkurs Grada Cazin za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 37.stav 2. Odluke o izvršenju Budžeta grad Cazin za 2022. godinu («Službene ovine grada Cazin», broj: 13/21) i člana 15 stav 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Cazin broj: 01/GN- 34- /20 od 20.10.2020. godine, Komisija za dodjelu stipendija raspisuje:
 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima
za akademsku 2021/2022. godinu


Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti na visokoškolskim ustanovama u BiH, čiji je osnivač Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt, prvog ciklusa studija u trajanju tri studijske godine - 180 ECTS bodova, četiri studijeske godine - 240 ECTS bodova, odnosno 360 ECTS bodova u programskim studijima čiji ciklus traje više od četiri godine i nije postdiplomskog karatera, a državljani su Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Grada Cazin.

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na obrscu Prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendije.

Zahtjevu iz prethodnog stava, podnositelj zahtjeva prilaže slijedeće dokumente:

         a) obavezno
 1. Potvrdu o prebivalištu studenta koji aplicira za dodjelu stipendije, (CIPS)
 2. rodni list (kopija) studenta koji aplicira za dodjelu stipendije,
 3. uvjerenje o državljanstvu (kopija) studenta koji aplicira za dodjelu stipendije,
 4. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu da su prvi put upisali akademsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,
 5. ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena odnosno ovjerena fotokopija svjedočanstva za četvrti razred srednje škole i svjedočanstva o maturi za studente koji su upisali prvu godinu studija, (za učenike generacije dokaz Q proglašenju učenikom generacije),
 6. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
 7. dokaz o svim mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od tri mjeseca ( platna lista, kopija čeka ili drugi adekvatni dokument) ili uvjerenje JU „Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona”, poslovnica Cazin za sve nezaposlene članove domaćinstva, odnosno, uvjerenje Poreske uprave da ne ostvaruju nikakva primanja, za one koji se ne vode na Zavodu za zapošljavanje ili potvrda o školovanju,
 8. Ovjerenu ličnu izjavu da podnosilac zahtjeva ne prima stipendiju ili kredit od drugih davalaca stipendije,

  b)  samo studenti koji dokazuju status: učesnika rata, invalida, čiji su roditelji umrli,nestali ili za koje se nezna statusno stanje,
 9. potvrda ili rješenje o sudjelovanju roditelja u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu,
 10. rješenje o utvrđivanju invalidnosti i odgovarajuća medicinska dokumentacija,
 11. odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje ( za umrle: kopija izvoda iz matične knjige umrlih, za nestale: kopija izvoda iz matične knjige rođenih, za nepoznate: izjava),
 12. dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima i ostale dokaze vezano za kriterije bodovanja
 13. ostalu dokumentaciju potrebnu u skladu s Pravilnikom.

Studenti od druge do šeste godine studija koji su redovno upisali akademsku godinu prvi put, a bili su korisnici stipendije Grada Cazin u akademskoj 2020/2021 godini, ostvaruju pravo na nastavak stipendiranja u akademskoj 2021/2022 godinu bez konkurisanja, pod uslovom da podnesu zahtjev za dodjelu stipendije i dostave slijedeću dokumentaciju:
 • potvrdu/uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu,
 • potvrdu o prebivalištu i
 • ovjerenu ličnu izjavu da podnosilac zahtjeva ne prima stipendiju ili kredit od drugih davalaca stipendije.
Tražena dokumentacija ( originali i ovjerene fotokopije) ne smije biti starija od šest mjeseci, osim izvoda iz matičnih knjiga koji su trajnog karatera.
 
Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnim dokumentima dostavljaju se gradskoj upravi Cazin putem pošte na adresu: Grad Cazin, Trg prvog Predsjednika Predsjedništva R BiH Alije Izetbegovića br. 1, a mogu se predati i neposredno u zgradi Gradske uprave, šalter broj 1 ili 2 svakim radnim danom od do 15.00 sati. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.
 
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Hasan Salkić, profesor

--------

Kompletan tekst konkursa možete vidjeti i preuzeti OVDJE !
Pravilnik za dodjelu stipendija možete vidjeti i preuzeti OVDJE !
Prijavu na Konkurs mozete vidjeti i preuzeti OVDJE !
Prijavni obrazac i izjavu možete preuzeti OVDJE !