Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 17.01.2022.

Rok za prijavu: Četvrtak, 27.01.2022.

Izvor: Medžlis IZ Tuzla

Nivo obrazovanja: Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Medžlis Islamske zajednice TuzlaAdresa:Turali-begova 25 A, 75000 Tuzla, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 35 25 25 68Fax:+387 35 27 65 09Email:medzlistuzla@medzlistuzla.baURL:www.medzlistuzla.ba

Konkurs Medžlisa IZ Tuzla za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021/2022. godinu

Konkurs je istekao!

Medžlis Islamske zajednice Tuzla
 

KONKURS
za dodjelu stipendija učenicima i studentima

 

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021/22. godinu.
 

II

U školskoj 2021/2022. godini dodijelit će se ukupno 40 stipendija iz Fonda za stipendije Medžlisa Islamske zajednice Tuzla učenicima osnovnih, srednjih škola i studentima.
 
 

III

Stipendije iz člana II ove Odluke isplaćivat će se u periodu januar-juni 2022. godine u iznosima: učenicima osnovnih škola 50 KM, učenicima srednjih škola 70 KM i studentima 100 KM mjesečno.
 

IV

Studenti i učenici moraju ispunjavati sljedeće uslove za dodjelu stipendija:
 1. da su članovi Medžlisa Islamske zajednice Tuzla,
 2. da su državljani Bosne i Hercegovine,
 3. da imaju mjesto prebivališta na području Medžlisa Islamske zajednice Tuzla,
 4. da imaju prosječnu ocjenu iz prethodnih godina studija najmanje 8, a učenici najmanje 4,5,
 5. da pribave mišljenje imama iz džemata,
 6. da nemaju status apsolventa,
 7. da dva člana porodice ne mogu biti korisnici stipendije,
 8. da nisu zasnovali bračnu zajednicu.


V

Uz prijavu za dodjelu stipendije, učesnici Konkursa su dužni dostaviti:
 1. Kopiju članske knjižice medžlisa Islamske zajednice Tuzla;
 2. Mišljenje imama iz džemata,
 3. ovjerenа fotokopijа indeksа (prvа strаnicа i strаnice sа ovjerom semestаrа), odnosno kopiju đačke knjižice (prva stranica i stranica sa ocjenama iz prvog polugodišta za učenike);
 4. Potvrdu o prosjeku ocjena (za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole);
 5. Izjavu da ne prima stipendiju od drugih davalaca stipendije;
 6. Kućna lista;
 7. Potvrdu od nadležnog organa da je član šehidske porodice ili porodice RVI-a ili civilnih žrtava rata,
 8. Izjavu o učešću u aktivnostima Medžlisa, ukoliko je kandidat ranije bio korisnik stipendije.


VI

Ukoliko kandidati koji ispunjavaju prethodno budu imali isti prosjek ocjena, prednost će se dati kandidatima koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:
 • nosioci nagrada i priznanja sa mektebskih takmičenja, kao i takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti nauke, kulture, sporta i umjetnosti,
 • djeca iz šehidskih porodica i porodica ratnih vojnih invalida,
 • socijalno ugrožene kategorije,
 • nosioci diplome o završenom mektebu,
 • nosioci diplome o završenoj hatmi,
 • ko prvi put aplicira na konkurs,
 • ko pohađa viši razred/godinu studija.


VII

Prijave kandidata na konkurs razmatra i odluku o dodjeli stipendija donosi Upravni odbor Fonda u roku od 15 (petnaest) dana od dana zatvaranja Konkursa, a prema kriterijumima utvrđenim konkursom i Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata.
 

VIII

Upravni odbor Fonda za dodjelu stipendija će po zaključenju konkursa:
 1. neblagovremene i nepotpune prijave odbaciti,
 2. odbaciti prijave kandidata koji nisu ispunili obaveze iz ugovora o stipendiranju (odnosi se na kandidate korisnike stipendije po prethodnom ugovoru o stipendiranju),
 3. prijave kandidata koji ne ispunjavaju konkursne uvjete za ostvarivanje prava na stipendiju odbiti,
 4. izvršiti ocjenu kandidata koji ispunjavaju konkursne uvjete i sačiniti bodovnu listu.

IX

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 10 (deset) dana od dana objavljivanja istog (datum objave 17. 1. 2022.). Prijave slati na adresu Medžlisa Islamske zajednice Tuzla sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiranje“ ul. Turalibegova 25A, 75000 Tuzla, a mogu se predati i neposredno u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.