Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 01.02.2021.

Rok za prijavu: Utorak, 16.02.2021.

Izvor: Opština Novi Grad

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština Novi GradAdresa:Ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, Bosna i HercegovinaURL:www.opstina-novigrad.com

Konkurs opštine Novi Grad za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u akademskoj/školskoj 2020/2021. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 4. stav. 3. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj: 1/18) i člana 83. Statuta opštine Novi Grad ("Službeni glasnik opštine Novi Grad", broj: 2/17), Načelnik opštine Novi Grad raspisuje


KONKURS
za dodjelu studentskih  i učeničkih stipendija u akademskoj-školskoj 2020/2021. godini


Načelnik opštine Novi Grad dodjeljuje 30 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 25 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama – fakultetima i srednjim školama:


I

 FAKULTETI – ZANIMANJA:

 1. matematike............................................................................2 stipendije
 2. fizike.................................................................................... 2 stipendije
 3. srpskog jezika .......................................................................1stipendija
 4. njemačkogjezika................................................................... 1stipendija
 5. tehničkog vaspitanja ............................................................ 1 stipendija
 6. defektolog........................................................................... .1stipendija
 7. vaspitač predškolske djece ................................................    2 stipendije
 8. inženjer građevine .............................................................   2 stipendije
 9. inženjer arhitekture............................................................. . 2stipendije
 10. Dipl.inženjer saobraćaja .........................................................1stipendija
 11. Dipl.inženjer mašinstva............................................................3stipendije
 12. inženjer elektrotehnike...................................................... ...  3stipendije
 13. inžinjer tekstila .................................................................     2 stipendije
 14. inženjer poljoprivrede....................................................... ....  1stipendija
 15. medicine............................................................................. ...4stipendije
 16. veterine...................................................................................1stipendija
 17. farmaceut................................................................................1 stipendija

 

SREDNJE ŠKOLE – SMJEROVI i ZANIMANJA:

Gimnazija

 1. Računarsko-informatički smjer............................................4 stipendije

Srednjoškolski centar

 1. Tehničar mehatronike........................................................4 stipendije
 2. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.............    4 stipendije
 3. Bravar.............................................................................  4 stipendije
 4. Vozač motornih vozila....................................................... 5 stipendija
 5. Pekar.................................................................................. 4 stipendije


II

 Stipendije Opštine Novi Grad dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija koji se školuju na teret budžeta i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH – RS i stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Novi Grad.

Studenti prve godine studija i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.


III

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju ( u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji) kojim dokazuju ispunjavanje opštih i posebnih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu RS - BiH,
 • izvod iz MKR – rodni list,
 • potvrda o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovnom upisu godine studija/razreda srednje škole,
 • izjavu da ne primaju stipendiju po drugom osnovu,
 • kućna lista,
 • uvjerenje o položenim ispitima za studente, sa prosjekom ocjena,
 • svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole za učenike,
 • uvjerenje o ličnim primanjima za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva,
 • potvrda Biroa za zapošljavanje - filijala Novi Grad za nezaposlene punoljetne članove  zajedničkog domaćinstva,
 • dokaz o stanju socijalne potrebe,
 • dokaz o članstvu višečlane porodice – porodice sa četvoro i više djece,
 • dokaz o statusu člana porodice poginulog borca odnosno RVI od I do IV kategorije,
 • izvod iz MKU za studente odnosno učenike koji su bez oba roditelja,
 • kopija tekućeg računa.


IV

Stipendija za tekuću akademsku/školsku godinu isplaćuje se u 8 jednakih mjesečnih rata. Pojedinačna mjesečna rata stipendije za studente iznosi 200,00 KM, a za učenike srednjih škola 70,00 KM.

Sa korisnikom stipendije sklopiće se Ugovor o stipendiranju, kojim će biti pobliže utvrđena prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.


VI

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na šalter broj 3 Info pulta Opštinske uprave Opštine Novi Grad, lično ili na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, sa naznakom "Za Konkurs za stipendije". Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


VII

Nezadovoljni učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na objavljenu Odluku o dodjeli stipendija Načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

Rješenje po prigovoru na Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ono je konačno.

Ovaj Konkurs biće objavljen na Oglasnoj tabli Opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i internet stranici Opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com

Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja. 

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu